Väkivallattoman parisuhteen tuki on saatava perhekeskuksiin ja neuvoloihin

Turvallisuuden kokemusta vahvistavat ja ylläpitävät turvallinen ympäristö sekä turvalliseksi koetut ihmissuhteet. Parisuhteessa turvallisuutta lisäävät kokemukset siitä, että tulee hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään, sekä se, että kumppaneilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi omine ajatuksineen, tunteineen ja kokemuksineen. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat myös ulkoiset tekijät, kuten taloudellinen tilanne, perheenjäsenten ja läheisten terveys tai aikuisten työ- ja … Lue lisää

Eduskunnan Parisuhdeverkosto tuo näkyväksi perheiden hyvinvoinnin edistämistä parisuhteita tukemalla 

Eduskuntaan on perustettu 18 kansanedustajasta koostuva Eduskunnan parisuhdeverkosto ke 13.9.2023 järjestetyssä perustamiskokouksessa. Verkoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) ja varapuheenjohtajina toimivat kansanedustajat Pihla Keto-Huovinen (Kok.) ja Eeva-Johanna Eloranta (Sdp). Parisuhdeverkosto tuo näkyväksi kaikenlaisten ihmisten arkea erilaisissa elämäntilannehaasteissa ja edistää erilaisten parisuhteen tuen palvelujen ja toimintojen tärkeyttä.   – Kiitän kollegoita luottamuksesta lähteä luotsaamaan Eduskunnan … Lue lisää