Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi: Valtion talouden tarkastusviraston arvion tulee johtaa sairaaloiden ja terveyskeskusten keskittämisen loppumiseen 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on julkistanut eilen raportin terveyspalvelujen keskittämisestä. Tarkastuksessa selvitettiin keskittämis- ja päivystysuudistusten valtakunnallista ja alueellista toimeenpanoa, uudistuksille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä uudistusten seurauksia erityyppisissä sairaaloissa, laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköissä ja ympärivuorokautisissa yhteispäivystysyksiköissä. Raportti osoittaa, ettei keskittämisen tuomia etuja voida osoittaa. 

-Valtiontaloudelle tarkastusviraston selvitys on murheellista luettavaa. Vuoden 2018 sairaaloiden keskittämisasetuksen 350 miljoonan euron säästöistä ei saavutettu mitään vaan kulut kasvoivat. Myös keskusta on joutunut tarkistamaan aikaisemmin saamaansa tietoa ja tullut siihen tulokseen, että sairaaloita keskittämällä ei säästetä.  Keskittäminen lisää päivystyksen ja ensihoidon kustannuksia ja sitä kautta rahanmenoa. Siitä huolimatta hallitus on valinnut ideologisen keskittämispolitiikan sairaalaverkon ja terveyskeskusten kohtaloksi. Voisiko hallitus oppia menneiden vuosien virheistä ja tarkastaa suuntaa? Sosiaali- ja terveyspalveluiden ideologinen keskittäminen on silkkaa hulluutta, Hilkka Kemppi toteaa.  

Hallitus on leikkaamassa noin kaksi miljardia euroa hyvinvointialueilta, mikä pakottaa hyvinvointialueita tekemään suuria leikkauspäätöksiä. Näitä säästöjä haetaan nyt lakkauttamalla terveyskeskuksia, keskittämällä päivystyksiä, supistamalla vanhusten ympärivuorokautisia hoitopaikkoja ja kiristämällä hoidon pääsyn kriteerejä. Tämä johtaa siihen, että yhä useampi ajautuu yhteispäivystyksiin, mikä kasvattaa erikoissairaanhoidon kustannuksia. 

 

-Tämä hallituksen keskittämispolitiikka johtaa pitkällä aikavälillä suurempiin kustannuksiin, sillä hoidon tarve ei poistu ja päivystyksen tarve sekä hoitojonot kasvavat. Hoitojonojen hinta näkyy kalliin erikoissairaanhoidon tarpeen kasvuna. Keskusta haluaa siirtää laskua erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, mutta se on mahdotonta terveyskeskuksia lakkauttamalla. Soten kustannusten hillintään on muita keinoja, joita olemme esittäneet 13 keinon verran. Vaadin, että hallitus nyt viimeistään tämän uusimman tiedon saatuaan perääntyy keskittämispolitiikastaan ja ymmärtää vastuuttoman keskittämispolitiikan kustannukset tuleville sukupolville.