Shadow
Slider

Työ politiikassa

työ politiikassa

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja / Asikkalan kunta

Olen toiminut Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuoden 2016 kuntavaaleista asti. Valtuuston puheenjohtaja toimii korkeimpana poliittisena luottamushenkilönä kunnassa. Toimin myös Asikkalan Elinkeino Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Tehtävässäni olen johtanut valtuuston kokousten lisäsi mm. Asikkalan kuntastrategiatyön, toiminut maakunnallisen elinkeinoyhtiön ja matkailuyhtiön kehittämisen neuvottelijana, perhekeskuskehittämisen tukena ja jalkauttanut osallistavaa päätöksentekoa ja toimintakulttuuria Asikkalaan. Parasta valtuuston puheenjohtajana on ollut se, kun on pystynyt auttamaan ihmisiä konkreettisesti. Aktiivisuus, yhteistyökyky, verkostot ja tahto ovat auttaneet minua eteenpäin.

Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja

Olen toiminut Valtion Nuorisoneuvoston puheenjohtajana Opetus- ja kulttuuriministeriössä vuodesta 2015. Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä. Valtion nuorisoneuvosto toimii asiantuntijana nuorten kasvu- ja elinoloihin liittyvissä kysymyksissä. Nuorisoneuvosto pyrkii nostamaan lapsia ja nuoria koskettavia asioita yleiseen keskusteluun antamalla kannanottoja ja laatimalla toimenpideohjelmia. Keskeisinä välineinä valtion nuorisoneuvostolla ovat vuosittaiset Nuorisobarometrit, nuorten hyvinvoinnin indikaattorit sekä muu tietotuotanto.