ninnuvisual.494-7
ninnuvisual.494-7
ninnuvisual.494-9
ninnuvisual.494-9
Shadow

Työ politiikassa

työ politiikassa

ninnuvisual.494

Kansanedustaja

Olen toiminut kansanedustajana keväästä 2019 alkaen. Olen sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsen. Aikaisemmin olen toiminut  perustuslakivaliokunnassa, sivistysvaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa jäsenenä sekä  talousvaliokunnassa varajäsenenä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikennettä, merenkulkua, kuljetusoikeutta sekä kuljetusalan työaikasäännöksiä liikenneturvallisuutta koskevin osin, postitoimea, tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, viestintäpalvelujen tietoturvallisuutta, sääpalvelua sekä Yleisradio Oy:tä.

Olen Finnveran hallintoneuvoston jäsen ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ITLAn valtuuskunnassa toimin varapuheenjohtajana. Viime kaudella toimin myös Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnassa.

 

Kunnanvaltuutettu / Asikkalan kunta

Toimin Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuoden 2017 kuntavaaleista kesään 2023 asti. Valtuuston puheenjohtaja toimii korkeimpana poliittisena luottamushenkilönä kunnassa. 

Tehtävässäni johdin valtuuston kokousten lisäsi mm. Asikkalan kuntastrategiatyön, toiminut maakunnallisen elinkeinoyhtiön ja matkailuyhtiön kehittämisen neuvottelijana, perhekeskuskehittämisen tukena ja jalkauttanut osallistavaa päätöksentekoa ja toimintakulttuuria Asikkalaan. Parasta valtuuston puheenjohtajana on ollut se, kun on pystynyt auttamaan ihmisiä konkreettisesti. Aktiivisuus, yhteistyökyky, verkostot ja tahto ovat auttaneet minua eteenpäin.

Vuonna 2019 minut palkittiin Kuntaliiton Vuoden valtuutettu- tittelillä

 

Aluevaltuutettu / Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Olen toiminut Päijät-Hämeen aluevaltuustossa keväästä 2022 alkaen.  Aluevaltuutetut päättävät Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimenpalveluiden tulevaisuudesta. Vaikutan aluevaltuuston jäsenenä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenenä.