Shadow

Työ politiikassa

työ politiikassa

Kansanedustaja

Olen toiminut kansanedustajana keväästä 2019 alkaen. Olen perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan jäsen ja toimin talousvaliokunnassa varajäsenenä. Perustuslakivaliokunta antaa lausunnot sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Sivistysvaliokunta puolestaan käsittelee muun muassa kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia asioita. Olen myös Keskustan sivistysvaliokuntaryhmän puheenjohtaja. Talousvaliokunta käsittelee muun muassa kauppaa, teollisuutta, energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kuluttajansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuutustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä Suomen Pankkia koskevia asioita.

Valiokuntien lisäksi olen varajäsen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnassa sekä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnassa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnassa toimin jäsenenä. 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja / Asikkalan kunta

Olen toiminut Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuoden 2017 kuntavaaleista asti. Valtuuston puheenjohtaja toimii korkeimpana poliittisena luottamushenkilönä kunnassa. Olen toiminut myös Asikkalan Elinkeino Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Tehtävässäni olen johtanut valtuuston kokousten lisäsi mm. Asikkalan kuntastrategiatyön, toiminut maakunnallisen elinkeinoyhtiön ja matkailuyhtiön kehittämisen neuvottelijana, perhekeskuskehittämisen tukena ja jalkauttanut osallistavaa päätöksentekoa ja toimintakulttuuria Asikkalaan. Parasta valtuuston puheenjohtajana on ollut se, kun on pystynyt auttamaan ihmisiä konkreettisesti. Aktiivisuus, yhteistyökyky, verkostot ja tahto ovat auttaneet minua eteenpäin.