Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi vaatii maisterinimikettä ammattikorkeakouluihin

Keskustan puoluekokous linjasi Jyväskylässä viikonloppuna, että ammattikorkeakoulujen asema tulee tasa-arvoistaa myös ylempien korkeakoulututkintojen nimikkeiden osalta.

 

“Pidän tutkintonimikkeen muuttamista tärkeänä tutkinnosta valmistuneiden tasa-arvoisten työllistymismahdollisuuksien ja yhdenvertaisen korkeakoulujen tutkimusrahoituksen takia”, Keskustan kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi linjaa.

 

Ammattikorkeakoulujen myöntämien ylempien korkeakoulututkintojen nimikkeenä on ylempi ammattikorkeakoulututkinto YAMK. Jyväskylän puoluekokouksen tuoreen päätöksen mukaisesti Keskusta kannattaa niiden muuttamista muotoon Maisteri AMK.

 

Kemppi muistuttaa, että ammattikorkeakoulujen ylemmän korkeakoulututkinnon nimike on jo englanniksi maisteri ja se on samantasoinen, vaikkakin erilainen, kuin yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot.

 

“On aika lopettaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen aseman heikentäminen kansainvälisesti oudolla ja poikkeavalla nimikkeellä”, Kemppi vaatii.

 

Puolueen sivistystyötä johtanut Kemppi ihmettelee pitkään jatkunutta ammattikorkeakoulujen aseman vähättelyä korkeakoulujärjestelmässä ja työelämässä. Tutkimusten mukaan työnantajat arvostavat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tarjoamaa osaamista mutta useille rekrytoijille tutkinto on edelleen tuntematon ja se ohitetaan helposti työntekijää haettaessa.

 

”Orpon hallitus on toistaiseksi vain leikannut ja heikentänyt korkeakoulutusta ja työväestön mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Tarjoan Orpon hallitukselle ilmaisen keinon, jolla vahvistaa korkeakoulutettujen työllistymistä ja jatkuvan oppimisen vetovoimaan Suomessa. Muuttakaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nimi maisteriksi, Kemppi haastaa.

 

Kemppi muistuttaa, että ammattikorkeakoulujen ylemmät tutkinnot tehdään työn ohessa, joten ne tarjoavat mainion tavan kehittää osaamista ilman työelämästä poistumista.

 

Ammattikorkeakouluista on voinut valmistua ylempään korkeakoulututkintoon vuoden 2003 lakimuutoksen jälkeen. Kempin mukaan tutkinto on vakiintunut hyvin ja sen suosio työväestössä kasvaa jatkuvasti. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet vuosittain ja tällä hetkellä Suomessa valmistuvista ylemmistä korkeakoulututkinnoista useampi kuin joka viides valmistuu ammattikorkeakoulusta.

 

“Iloitsen puoluekokouksen päätöstä ja koen oman työni kannalta tärkeäksi edistää tutkintonimikkeen uudistamista mahdollisimman nopeasti, Kemppi summaa.