Lisää biokaasua ja kotimaista energiaa 

Suomen energiajärjestelmä on liian haavoittuva. Toimitusvarman energian saatavuuden ongelmat näkyvät arjessamme, kun omakotitalojen sähkölasku kohoaa satasiin hintapiikkien kohdalla, yritykset miettivät investointeja Suomeen ja turvallisuus tulee puheeksi. Meillä on liian vähän perus säätövoimaa ja vaikka uusiutuvan energian saatavuus paranee kohisten, tarvitaan sähköä ja lämpöä myös pimeinä ja tuulettomana talvipäivänä.  

Suomessa ei ole hiilikaivoksia tai öljyä, joista kaivaa pätäkkää poltettavaksi eikä venäläinen maakaasu voi jatkossakaan olla vaihtoehto. Turvekohteita ei Päijät-Hämeessä ole. Sen vuoksi uudet, paikalliset ja kotimaiset energiamuodot täytyy ottaa tosissaan. Uuden teknologian ydinvoima, vetyhankkeet ja maatilojen ympärille hajautettu biokaasuverkko tarvitaan vahvistamaan kotimaisen energian tarjontaa. Itseasiassa juuri viime viikolla uutisoitiin teknologiayhtiön kaukolämpöä tuottavan pienydinvoimalan rakentamisesta Kuopioon, Helsinkiin tai Lahteen. Suhtaudun uteliaasti voimalan sijoittamiseen Päijät-Hämeeseen.  

Biokaasu on kuitenkin saanut huomioni jo vuosikymmen sitten. Viime hallituskaudella Suomelle tehtiin kansallinen biokaasuohjelma ja jaossa oli iso tukipotti. Maakuntamme ei ehtinyt pääsemään isoihin rahoihin kiinni, mutta tarve kattavalle biokaasuverkolle on edelleen ilmeinen ja hankkeita tulee edistää. Biokaasuinvestointien kannattavuutta tulisi parantaa investointikustannuksia alentamalla ja lopputuotteista kuten kierrätysravinteista saatavaa myyntihintaa parantamalla. Biometaanin sisällyttäminen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen vaatii verotuskäytäntöjen luomista biometaanille, johon myös hallitusta kiritän. Biokaasutuotannolla voidaan parantaa maatilojen kannattavuutta.  

 Myös lainsäädännössä on edelleen aukkoja. Navetan saa rakentaa ilmoitusmenettelyllä, mutta biokaasulaitos vaatii ympäristöluvan. Valmistelen juuri valtiopäivätoimea ympäristöluvan vaatimuksen poistamisesta.Me tarvitsemme niin suuria biokaasulaitoksia kuin maatilakokoluokan laitoksiakin. Näitä ovat esimerkiksi yksittäisten maatilojen tai useamman maatilan yhteislaitokset. Päijät-Häme voisi toimia biokaasun edelläkävijänä ja Itä-Hämeeseen edelleen mahtuisi useampikin kohde.  

 Tavoittelen Suomen omavaraisuutta lämmön ja sähkön tuotannossa. Se edellyttää perinteisten uusiutuvan energian muotojen kuten aurinko- ja tuulivoiman lisäksi muun muassa biokaasun mahdollisuuksiin tarttumista. Energia on aikamme isoimpia kysymyksiä, jonka merkitys huoltovarmuuden, omavaraisuuden ja elinvoiman kannalta on ratkaiseva.  

Samalla haluan kirittää hallitusta edistämään hintakattoa tai muita mekanismeja sähkön hintojen hallitsemiseksi nykyistä paremmin. Lakeja tulisi tehdä nyt hyvän sään aikaan, ettei suomalaiset joudu taas maksamaan kohtuuttomia hintoja pysyäkseen lämpimänä ensi talvena.  

Kirjoitus on julkaistu Itä-Hämeessä 14.6.2024