Lapsiperheköyhyyteen voi vaikuttaa EU-tasolla

Eduskunnan Lapsen –puolesta ryhmä kokoontui 15.5. kuulemaan asiantuntijoita ja keskustelamaan lapsiperheköyhyydestä EU:n näkökulmasta. Ryhmää puheenjohtajaa Hilkka Kemppi (kesk.) ja ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton kanssa. Helmikuussa 2024 Kemppi järjesti lapsiperheköyhyyden pyöreä pöytä -keskustelun, johon osallistui 14 järjestöä aiheen ympäriltä. Työn tuloksena julkaistiin 4 toimea  

  • Lapsiperheköyhyyden torjuminen ja kitkeminen ovat aina olleet minulle politiikan keskiössä ja työtä on todella tehtävänä. Koostimme kehysriiheen toimenpidepaketin, mutta valitettavasti se on edelleen erittäin ajankohtainen. Hallituksen leikkaukset sosiaaliturvaan kasaantuvat erityisesti lapsiperheisiin ja ajaa lapsiperheitä toimeentulotuen piiriin. Tuoreen tutkimuksen mukaan toimeentulotuki ei riitä suojaamaan köyhyydeltä ja pahentaa entisestään lapsiperheköyhyyttä.  

 

  • Lapsiperheköyhyys vaikuttaa lasten terveyteen, koulumenestykseen ja aikuisiän toimeentuloon. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen on keskiössä lasten ja nuorten näköalattomuuteen puututtaessa. Lapsiperheköyhyys on pahentunut viimeisen vuoden aikana muun muassa sosiaaliturvaleikkausten seurauksena. Olemme järjestöjen kanssa esittäneet neljää toimenpidettä: Suomen tulee ottaa tutkimustieto ja huomautukset tosissaan, työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa tulee kehittää ja järjestörahoituksen leikkaukset perua, Hilkka Kemppi kertoo.  

Kemppi on peräänkuuluttanut perheystävällisen työelämän rakentamista ja leikkausten kasautumisen lapsiperheille. Lisäksi sosiaali- ja terveyssektorin järjestöihin osuvat leikkaukset ovat herättäneet suurta huolta.  

  • Työelämä kaipaa perheystävällisyyttä. Sitä voitaisiin parantaa mahdollistamalla joustavammin osa-aika työtä ja erilaisia muita joustoja esimerkiksi työaikaan. Lisäksi voitaisiin harkita isovanhempien vanhempainvapaata ja lainsäädäntöä on tarkennettava, ettei määräaikaiset työsuhteet pääty raskauden tai perhevapaan vuoksi, Kemppi summaa.    

 

  • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuen varassa on monia lapsia ja perheitä, niistä olen nyt erityisen huolissani. Hallituksen aikaistamat 130 miljoonan leikkaukset järjestöjen tukiin asettavat nämä lapset ja perheet todella tukalaan tilanteeseen. Tuen leikkaaminen käytännössä tarkoittaa tuen vähentymistä esimerkiksi mielenterveystyössä, lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä tai tuessa lapsiperheille tai saattohoidossa. Järjestöt tekevät työtä, jota julkinen sektorilla ei ole mahdollista tehdä yhtä laadukkaasti ja resurssitehokkaasti.  

Toimet lapsiperheköyhyyden torjumiseksi:  

  1. Kasvava lapsiperheköyhyyden ilmiö tulee tunnistaa ja pyrkiä torjumaan se Suomen toimenpideohjelmalla
  2. Perheystävällisen työelämän tukipaketti   
  3. Lapsiperheiden sosiaaliturvan leikkaukset tulee arvioida uudelleen ja hakea helpotusta haavoittuvassa asemassa oleville perheille   
  4. Sote-järjestöjen aikaistettu 130 miljoonan euron rahoitusleikkaus on peruttava