Keskusta jätti lakilakialoitteen inhimillisen saattohoidon turvaamisesta  

Keskustan eduskuntaryhmä jätti lakialoitteen inhimillisen saattohoidon turvaamiseksi ja palliatiivisen hoidon saatavuuden parantamiseksi. Aloitteen tavoitteena on, että hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on lain määräämänä huolehdittava siitä, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on saatavissa potilaan asuinpaikasta tai muista seikoista riippumatta.  

– Ihmisen elämän pitää olla inhimillistä loppuun asti. Tällä hetkellä tilanne Suomessa voi olla hyvin erilainen palliatiivisen hoidon osalta eikä tämänkaltainen asia voi asettaa suomalaisia eriarvoiseen asemaan. Kirjaus lakiin turvaa kaikille suomalaisille laadukkaan palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon. Elämän viime metreillä ei ole oikein joutua miettimään saako riittävästi apua tai kivun lievitystä, Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi kommentoi.  

 Lakialoitteessa ehdotetaan lisäyksiä terveydenhuoltolakiin, jossa määritellään julkisen terveydenhuollon velvollisuudet. Siellä velvollisuuksina on kirjattu muun muassa sairauksien tutkiminen, pitkäaikaissairauksia sairastavien hoitosuunnitelmien mukaiset hoidot, sairauksien ehkäiseminen ja parantaminen, ohjaus hoitoon sitoutumiseen ja omahoitoon sekä erityistä tukea tarvitsevien sairauksien varhainen toteaminen ja hoito. 

– Laissa ei siis erikseen ole kirjattu velvollisuudeksi tarjota palliatiivista hoitoa tai saattohoitoa. Ministeriö on antanut suosituksia saattohoidon toteuttamiseksi, mutta ne eivät riitä varmistamaan alueellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen. Orpon hallitus leikkaa kaksi miljardia sotepalveluista, millä on väistämättä vaikutuksia kaikkeen terveydenhuoltoon. Toivon todella, ettei kukaan joudu kokemaan säästöjen vaikutusta tämänkaltaisessa tilanteessa, Kemppi lisää.  

 Lakialoitteessa lisättäisiin palliatiivinen hoito ja saattohoito myös kotisairaanhoitoa käsittelevään pykälään. Aloitteessa myös tunnistetaan, että hyvinvointialueiden on hankittava osaamista tarjota oikeanlaista palliatiivista hoitoa ja myöskin määritellä oikea hetki siirtyä palliatiiviseen hoitoon.