Inhimillisen pääoman kasvuun on sitouduttava määrätietoisesti

Keskusta julkaisi tänään 7.5. oman vaihtoehtonsa hallituksen kehysriihen päätöksiin. Hallituksen kehysriihessä päätettiin tasapainottaa valtion taloutta kolmella miljardilla eurolla, joka on poikkeuksellisen suuri tavoite kehysriiheen.

– Keskustan mielestä Suomen talous on saatava kuntoon ja hallituksen mittaluokka sopeutusten osalta on oikea. Hallitus on kuitenkin unohtanut täysin inhimilliset kasvutoimet, pelkällä näivettämisellä ei lopeteta Suomen kroonista velkaantumista vaan on panostettava myös kasvutoimiin. Myös menoleikkaukset on mahdollista tehdä oikeudenmukaisemmin. Keskustan vaihtoehto osoittaa, että vaihtoehtoja olisi, Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi kommentoi.

Kasvuun panostamiseksi keskusta esitti useita kasvutoimia, kuten osaava työvoimaa, yritysten investointeja ja jatkuvaa oppimista edistäviä toimia. Keskustan ja hallituksen kasvuajattelun suurin ero tuntuu liittyvän inhimillisen pääoman merkityksen tunnistamiseen. Keskustan mallissa korostuu se, että inhimillisen pääoman kasvuun on sitouduttava samalla tavalla parlamentaarisesti kuin tutkimuksen ja kehityksen panostuksiin.

– Miksi maksamme 600 miljoonaa vuokralääkäreille, kun voisimme houkutella esimerkiksi eläkkeellä olevia töihin ja vapauttaa sääntelyä niin että paikallinen liikkumatila lisääntyy. Eläkeiän saavuttaneille tulee luoda ansiotuloihin tuntuva verovähennys, joka kannustaa heitä jatkamaan työelämässä vaikka vuoden tai pari pidempään yli eläkeiän.

– Tai miksi kärvistelemme yritysten konkurssiaaltoa, kun pienillä verotusmuutoksilla voisimme saada tyhjäkäynnin muuttumaan tuottavuusloikaksi. Keskusta esittää Suomen versiota Viron veromallista, jossa yrityksen sisään jätetyillä voitoilla olisi pienempi veroprosentti kuin ulos jaetuilla. Tällöin rahaa jäisi kehittämiseen ja yrityksen tuottavuusinvestointeihin.

– Me myös estäisimme hallituksen ammattikoulu- ja ammattikorkeakoululeikkaukset, jotka ovat käsittämätön kohde aikana, jolloin yritysten kasvu on monta kertaa juuri ammatillisista osaajista kiinni, Kemppi lisää

Keskustan vaihtoehdossa arvonlisäveroa korotettaisiin vain yhdellä prosenttiyksiköllä, kun hallitus korottaa yleisluokkaa 24 prosentista 25,5 prosenttiin.  Lisäksi keskusta säilyttäisi nykyisen alemman 10 prosentin verokannan ennallaan, verokantaan kuuluu esimerkiksi lääkkeet, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä kirjat. Hallitus nosti näiden verokantaa 14 prosenttiin.

– Pienten ja keskisuurten yritysten niskaan ei voi nyt heittää märkää rättiä. Esimerkiksi matkailualan, henkilöstökuljetusalan ja liikunta- sekä kulttuuripalveluiden arvonlisäveron korotus on liian suuri ja ajaa siksi yrityksiä alas. Ihmettelin myös sitä, miten kirjojen, lääkkeiden ja bensan veroja voidaan nostaa, kun oluen verotusta kevennetään. Hallituksen oikeudenmukaisuuden tajussa olisi toivomisen varaa, Kemppi sanoo.

Vaihtoehdossa lisäeuroja saataisiin makeisveron laajentamisesta herkkuveroksi, kaivos- ja tupakkaveroa korotettaisiin ja kitkettäisiin harmaata taloutta. Myöskin menoissa on sopeutettu.

– Keskusta kohdistaisi menoleikkaukset tasaisemmin moniin menoeriin. Haittojen verottaminen on reilua ja harmaan talouden kitkeminen on kaikkien suomalaisten etu. Hallituksen valinnoista on myös karsittu pois kaikki aikaan sopimattomat tatkaisut, kuten Turun puolen miljardin starttirahan imevä tunnin juna. Se olisi helppo kuopata välittömästi, Kemppi vaatii.

Keskustan vaihtoehto: Reilun kasvun tie koko Suomelle – Suomen Keskusta