Opiskelijoille korotus opintorahaan vastaantulona nuorten leikkauksille

Keskustan kansanedustajat Hilkka Kemppi, Hanna Kosonen ja Markku Siponen ehdottavat vähintään 20 miljoonan euron kohdentamista opintorahan korotukseen vuodelle 2024.  Ehdotus tulee sisältymään Keskustan vaihtoehtobudjettiin. Korotuksella kompensoidaan asumistuesta tehtäviä leikkauksia ja opintorahan indeksijäädytyksiä, joiden yhteisvaikutus opiskelijoita kohtaan on kohtuuttoman suuri.

 

– Nuorilta leikataan opintotuesta, asumistuesta, etsivästä nuorisotyöstä, työpajatoiminnasta, nuorisojärjestöiltä, ammattikorkeakouluilta sekä vapaan sivistystyön kautta koulutus- ja harrastuspalveluista. Emme voi hyväksyä Orpon ja Purran nuorilta leikkaavaa linjaa, toteavat kansanedustajat.

 

– Hallituksen tulisi tunnistaa nuorten toimeentulohaasteet ja niiden yhteys jaksamisen ja mielenterveyden vaikeuksiin. Tulevaisuudessakin tarvitaan jokainen nuori, jotta meillä ja heillä on mahdollisuus selvitä heikkenevän huoltosuhteen Suomessa. Opiskelijoiden ensisijaiset etuudet ovat jääneet pahasti jälkeen kustannusten nousussa, perustelee Hilkka Kemppi.

 

– On vastuutonta keskittää leikkaukset tulevaisuuteemme. Hallitus selittää nuoriin kohdistuvien leikkausten olevan välttämättömiä talouden tasapainottamiseksi, mutta samaan aikaan on varaa antaa varakkaille veronkevennyksiä. Hallitus on tehnyt omat valintansa, Kosonen muistuttaa.

 

– Opintoraha on suora tuki opiskelijoille ja sivistysvaliokunnassa kuullut asiantuntijat pitävät opintorahaa hyvänä kannustimena opiskelijoiden opintojen edistämiselle. Suomalaisten opiskelijoiden valmistuminen tapahtuu suhteessa myöhemmin kuin muiden OECD-maiden opiskelijoiden. Hallituksen suunnittelema opintorahan indeksijäädytys on ristiriidassa tavoitteiden kanssa, sanoo Siponen.– Ellei hallitus muuta linjaansa, opiskelijoiden velkataakka tulee entisestään kasvamaan ja monet vastavalmistuvat siirtyvät elämänsä seuraaviin vaiheisiin kymmenien tuhansien eurojen velkataakkaa kantaen, edustajat toteavat.

 

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät tänään torstaina eduskunnalle välikysymyksen nuoriin kohdistuvista leikkauksista. Keskusta ei osallistu vasemmisto-opposition välikysymykseen, koska siinä suhtaudutaan kielteisesti myös työmarkkinauudistuksiin. Keskusta valmistelee oman epäluottamuslauseensa hallitukselle nuorten tilanteesta.