Lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset ovat kohtuuttomia

Keskustan ryhmä jätti eriävän mielipiteen valtion vuoden 2024 talousarvioon sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Keskustan ryhmä tunnistaa julkisen talouden vaikean tilanteen ja tarpeen velkaantumisen hillitsemiselle. Ryhmän kansanedustajajäsenet Hilkka Kemppi ja Hanna-Leena Mattila eivät kuitenkaan hyväksy Orpon hallituksen tapaa sopeuttaa menoja leikkaamalla kaikista vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvasta ja palveluista. Hallituksen valinta kohdistaa leikkauksiaan erityisesti lapsiin ja perheisiin lisää turvattomuutta samaan aikaan kun hallitus aikoo alentaa kaikista suurituloisimpien ihmisten verotusta. Jopa valtioneuvoston omissa vaikutusten arvioinneissa todetaan, että toimeentulotuen tarve kasvaa ja perheiden köyhyys lisääntyy.

 

– Edellytämme, että tehtävät päätökset ovat oikeudenmukaisia. Etenkin lapsilta ja perheiltä leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa, kun syntyvyys on romahtanut. Tiedämme myös, että lapsuusajan köyhyys lisää esimerkiksi sairastavuutta. Keskusta tarjoaa hallitukselle budjettivaihtoehtoa, jossa ei leikata lapsiperheiltä, mutta otetaan silti vähemmän velkaa, Hilkka Kemppi toteaa.

 

Keskustan ryhmä on tehnyt valiokunnassa esityksiä, joilla olisi voitu estää ylilyönnit. Hallituspuolueet eivät kuitenkaan ole kannattaneet niitä. Työttömyysturvan lapsikorotusten poisto on suora leikkaus jo valmiiksi taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa olevilta perheiltä. Työttömyysturvan suojaosan poisto taas heikentää työteon kannustavuutta ja osa-aikatyön vastaanottamishalukkuutta. Hallitus nostaa myös sairastamiseen liittyviä kustannuksia korottaessaan jopa 20 % terveydenhuollon asiakasmaksuja ja lääkkeiden vuosiomavastuuta.

 

– Vaikeat ajavat vaativat kansallisen eheyden ja yhtenäisyyden vaalimista. Hallituksen politiikka sen sijaan jakaa suomalaisia kahteen joukkoon ja lisää eriarvoisuutta. Sairastamisen kustannuksia nostamalla ei saada uusia työntekijöitä ja ahkeruutta aikaan, Hanna-Leena Mattila jatkaa.

 

 

Keskustan ryhmä nosti esiin myös huolensa sosiaali- ja terveyspalveluista. Valiokunnan asiantuntijakuulemisten perusteella kaikilla hyvinvointialueilla on ilmennyt rahoituksellisia ongelmia. Ne eivät johdu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta vaan yllättävistä lisäkustannuksista, kuten palkkaratkaisuista, Koronan tuomasta hoitovelasta, työntekijäpulasta ja Venäjän hyökkäyssodasta johtuvasta inflaatiosta, joka on nostanut sekä hyvinvointialueiden oman toiminnan kustannuksia että ostopalveluiden hintoja.

 

Näissä olosuhteissa pidämme vastuuttomana hallitusohjelmaan kirjattua yhteensä 1,4 miljardin euron leikkausta hyvinvointialueiden rahoituksesta, joka käytännössä tarkoittaa lähipalveluiden karsimista ja palveluihin pääsyn rajoittamista. Muistutamme valtiovarainministeriön 6.3.2023 julkistamassa meno- ja rakennekartoituksessa esitetystä arviosta, jonka mukaan hyvinvointialueiden rahoitusta on mahdoton vähentää ilman tehtävien tai velvoitteiden vastaavaa keventämistä. Pidämme siksi hallituksen suurinta säästöä sosiaali- ja terveyspalveluihin vastuuttomana ja toteuttamiskelvottomana.

 

– Hallitus on vesittämässä toiminnallaan sote-uudistuksen päämäärän perustason sote-palveluiden vahvistamisesta. Lyhytjänteiset säästöt johtavat pidemmällä aikavälillä merkittävään kustannusten kasvuun, jos tarpeenmukaisten palveluiden saavutettavuus heikkenee ja hoitoon pääsy hidastuu. Jos esimerkiksi neuvola, terveyskeskus, rokotuspiste ja koulupsykologin vastaanotto ovat liian kaukana, ei apua haeta riittävän ajoissa, Hilkka Kemppi lisää.

 

– Ymmärrämme, että rahat ovat vähissä ja muutoksia tulee tehdä. Siksi olemme esittäneet hallitukselle kuusi toimenpide-ehdotusta, joilla voidaan turvata hyvinvointialueiden riittävä rahoitus. Valitettavasti hallituksen suhtautuminen ehdotuksiimme on ollut penseää. Siitä kiitämme hallituspuolueiden edustajia, että he ottivat valiokunnassa nimiinsä Keskustan esityksen helpottaa hyvinvointialueiden painetta turvautua ylikalliisiin ostopalveluihin ja kiirehtiä ammatinharjoittamallin hyödyntämistä. Kannustan perehtymään vielä Keskustan vaihtoehdon muihinkin kohtiin, Hanna-Leena Mattila päättää.