Hoitajamitoituksen täyden toimeenpanon lykkääminen on välttämätöntä

Keskustalaiset sosiaali – ja terveysvaliokunnan jäsenet Hanna-Leena Mattila ja Hilkka Kemppi puoltavat hallituksen esitystä pysyttäytymisessä nykyisessä hoitajamitoituksessa 0,65 ikääntyneiden pitkäaikaisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä.

Laki hoitajamitoituksesta 0,7 vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä säädettiin viime hallituskaudella ja sitä tukivat kaikki puolueet. Lain oli määrä astua voimaan portaittain, mutta jo parin vuoden kuluttua todettiin vakavia haasteita saavuttaa hoitajamitoitus henkilöstöpulan vuoksi. Viimeisin korotus 0,65 tapahtui kuluvan vuoden huhtikuussa. Samalla siirrettiin täyttä toimeenpanoa loppuvuoteen.

– Tämänhetkinen tosiasia hyvinvointialueilla on, ettei vallitsevan työntekijäpulan vuoksi päästä lain määräämään tavoitteeseen. Jos vaihtoehtona on hoivayksiköiden sulkeminen, kun niiden pyörittämiseen ei saada riittävästi väkeä, on mitoituksen keventäminen ehdottomasti parempi vaihtoehto, summaa Hanna-Leena Mattila.

– Olen vieraillut hoitolaitoksissa, joissa palvelu toimii erinomaisesti pienemmälläkin mitoituksella. Kyse on ennen kaikkea hyvästä henkilöstöjohtamisesta, Mattila lisää.

– Kannatamme hoitajamitoituksen täyden toimeenpanon lykkäämistä mutta emme sitä, että hyvinvointialueilta leikataan 0,7 mukaiset rahat pois. Osa hyvinvointialueista on jo tehnyt sopimuksensa ennakoiden seuraavaa mitoitusta. Siksi teimme vastalauseen, jossa vaadimme hoitajamitoitukseen varattujen rahojen säilymistä hyvinvointialueilla, jotka joutuvat muutenkin hallituksen ankarien säästötoimien kohteeksi. Hoitajamitoitusta on siirretty aikaisemminkin viime hallituksen toimesta, mutta silloin rahat jätettiin hyvinvointialueille. Rahojen osalta hallituksen 89 miljoonan euron leikkaus ei ole alueille reilu, Hilkka Kemppi tiivistää.

– Juuri käydyn sote-välikysymyskeskustelun jälkeen kannan huolta siitä, ettei hallitus tee riittävästi vastatakseen vallitsevaan sote-työntekijäpulaan. Esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjatut aikuiskoulutustuen lakkautus sekä työperäisen maahanmuuton kiristäminen ovat omiaan syventämään henkilöstön saatavuusongelmaa, Kemppi toteaa.

Keskustalaisten mielestä jokaisella iäkkäällä ihmisellä on oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali – ja terveyspalveluihin, jotka mahdollistavat turvallisen, arvokkaan ja mielekkään elämän viimeisiin hetkiin asti. Tämän perusoikeuden toteutumisesta vastaa viime kädessä kulloinenkin istuva hallitus.