Ministeri Kaisa Juuson tapaamisessa tuotiin esille seniorineuvolan mahdollisuuksia

Keskustan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Hilkka Kemppi tapasivat 20.10.2023 sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson. Tapaamisen tavoitteena oli keskustella seniorineuvolakonseptin laajentamisesta valtakunnalliseksi malliksi yhteistyössä yli puoluerajojen.

– Raahen seutukunnassa on tehty ikäluokkatarkastuksia jo 20 vuoden ajan rohkaisevin tuloksin. Kutsu lähetetään kaikille 68 vuotta täyttäneille, sillä eläkkeelle siirryttäessä on hyvä hetki tarkastella omia elintapoja ja miten haluaa elää loppuelämää. Tarkastuksissa on löydetty esimerkiksi piilevä sokeritauti joka kolmannelta kävijältä, minkä puhkeaminen on pystytty estämään ravinto- ja liikuntaresepteillä. Tällä tavalla on pystytty parantamaan ihmisen elämänlaatua ja säästämään yhteiskunnalle hoitokuluja. Olisi hienoa, jos tämä toiminta saataisiin valtakunnalliseksi niin, että kaikki ikääntyneet pääsisivät siihen osalliseksi, hehkuttaa Hanna-Leena Mattila.

– Keskustalla ja hallituksella on yhteinen tavoite vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja ja se onnistuu vain toimintakulttuuria muuttamalla. On ilmiselvää, että palveluiden painopiste pitää saada siirtymään terveyttä ja hyvinvointia edistävään työhön. Ikääntyvien ihmisten osalta neuvolatoiminta olisi erinomainen työkalu ennaltaehkäisevään puuttumiseen, joka säästää myös kuluja. Esimerkiksi diabeteksen hoidossa nopea puuttuminen säästää rahaa ja on inhimillisempää, kansanedustaja Hilkka Kemppi toteaa.