Jätin talousarvioaloitteita määrärahoista Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen hankkeiden eteenpäinviemiseksi

Hallitus on julkaissut ehdotuksensa vuoden 2023 talousarvioksi. Olen jättänyt talousarvioon määrärahaesityksiä, joiden avulla voimme vahvistaa Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen elinvoimaa.

Jätin vuoden 2023 talousarvioon seuraavat aloitteet:

Talousarvioaloite  määrärahan lisäämisestä  Kalkkistentien (Mt 3142) kunnostamiseen Asikkalassa (400 000 euroa)

Talousarvioaloite  määrärahan lisäämisestä   Liikolantie (Mt 15044) kunnostamiseen Sysmässä (300 000 euroa)

Talousarvioaloite  määrärahan lisäämisestä   Pätiäläntien (Mt 14143) kunnostamiseen Asikkalassa (400 000 euroa)

Talousarvioaloite   määrärahan lisäämisestä   Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Iitti kk:n kohdalla Iitissä (50 000 euroa)

Talousarvioaloite  määrärahan lisäämisestä   Lahti-Vesivehmaa lentokentän kehittämiseen Asikkalassa (300 000e)

Talousarvioaloite  määrärahan lisäämisestä   Ruokavirastolle varsojen rekisteröintimaksujen kattamiseen vuoden 2024 osalta (500 000e)

Talousarvioaloite  määrärahan lisäämisestä   Teilimäentien (mt. 14512) kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Koulukatu – Honkatie Iitissä (300 000e)

Talousarvioaloite  määrärahan lisäämisestä   Valtatie 24 Paimelantien (mt 14119) ja Vesivehmaantien (mt 3131) liittymän porrastamiseen ja alikulun rakentamisen suunnitteluun Hollolassa (300 000e)

Talousarvioaloite  määrärahan lisäämisestä  Hausjärven Kalliontien (maantie 13810) kunnostamiseen
(490 000 euroa)

Talousarvioaloite  määrärahan lisäämisestä   Lahden kisapuiston pääkatsomon rakentamiseen (1 000 000 euroa)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kasvipohjaisten elintarvikkeiden kehitysympäristön rakentamiseen LAB-ammattikorkeakouluun (800 000 euroa)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sähköisen liikenteen tutkimukselle välttämättömien alustaratkaisujen hankintaan (400 000 euroa)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Evon retkeilyalueen kunnostukseen ja kehittämiseen (1 000 000 euroa)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hälvälän ampumaradan ja harjoitusalueen kehittämiseen (200 000 euroa)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Ojajärventien (maantie 13659) perusparantamisen vaatiman tiesuunnitelman sekä peruskorjauksen ja oikaisun tekemiseen Tammelan kunnassa (2 000 000 euroa)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Heinolan lintuhoitolan toiminnan ylläpitämiseen (100 000 euroa)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vappulantien (maantie 14112) kunnostamiseen Hämeenlinnassa (1 000 000 euroa)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kaukelantien (maantie 3254) kunnostamiseen Padasjoella (1 000 000 euroa)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Järvelän rautatieaseman turvallisuutta parantavan ali- tai ylikulkusillan rakentamiseen (600 000 euroa)

Talousarvioaloite  määrärahan lisäämisestä   Lähikoulutuen käyttöönottoon (3 000 000 euroa)

 

Omien talousarvioaloitteiden lisäksi olen allekirjoittanut Hämeen kansanedustajien, Päijät-Hämeen liiton ja Hämeen liiton yhteistyössä laatimat talousarvioaloitteet:

 • Sports Engineering Center Finland -toiminnan käynnistäminen
 • Kasvipohjaisten elintarvikkeiden kehitysympäristön rakentaminen LAB-ammattikorkeakouluun
 • Ruokatoimialan startup-palvelujen vahvistaminen
 • Sähköisen liikenteen tutkimukselle välttämättömien alustaratkaisujen hankinta
 • Valtatien 4 Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie valtatie 4-maantie 140 suunnitteluun ja rakentamiseen
 • Kerava–Lahti–Kouvola-rataosan lisäraiteiden tarveselvitys
 • Heinolan lintuhoitolan toiminnan ylläpitäminen
 • Suunnitelman laatiminen Hollolan Ruopan vedenkäsittelylaitokselta Lahteen kulkevan asbestisementtiputken korvaamiseksi uudella runkovesilinjalla
 • Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymä ja HCT-palvelualueen toteutus valtatiellä 3
 • Aulangon kulttuuriperinnön peruskorjaaminen
 • Jatkosuunnitelman laatiminen valtatien 10, kantatien 54 ja maantien 283 liittymän parantamiseksi
 • Jatkosuunnitelman laatiminen valtatien 10 ja maantien 284 Vieremän pohjaveden suojauksesta ja tiejärjestelyistä
 • Valtatien 2 Helsinki-Forssa-Pori parantaminen
 • Luonnonvarakeskuksen (Luke) Jokioisten tutkimusnavetan instrumentointi
 • Tammelan Torronsuon kestävän liikkumisen yhteyden ja siihen liittyvien joukkoliikennepysäkkien jatkosuunnittelu valtatien 2 alikulkuna