Eduskunnan köyhyysryhmä: Hallitusohjelman sosiaaliturvaleikkauksille tarvitaan kokonaisvaikutusten arviointia

Eduskunnan köyhyysryhmä vaatii, että pääministeri Petteri Orpon hallitus arvioi sosiaaliturvaan kohdistuvien säästötoimiensa kokonaisvaikutuksia. Ryhmän puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan hallituksen päätökset osuvat nyt moninkertaisesti jo valmiiksi vaikeassa asemassa oleviin ja uhkaavat lisätä köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

 

– Hallituksen kuripolitiikka myytiin kansalle keinona taittaa velkaantumista, eikä sen todellisia vaikutuksia eriarvoisuuden kasvuun selvitetty riittävästi. Nyt leikkaustalkoisiin osallistuvat suhteettomasti ihmiset, jotka tukia eniten tarvitsevat, köyhyysryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Maria Ohisalo (vihr.) kritisoi.

 

Köyhyysryhmä järjesti tiistaina 12.9.2023 seminaarin, jossa se kuuli asiantuntija-alustuksia hallitusohjelman vaikutuksista köyhyyteen. Kuultavina olivat Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen, Itlan tutkimusprofessori ja kehitysjohtaja Tiina Ristikari, THL:n johtava tutkija Minna Kivipelto sekä kokemusasiatuntija Anne Burakoff.

 

Asiantuntijoiden puheenvuoroissa korostuivat huoli useiden sosiaaliturvaetuuksien samanaikaisten leikkausten vaikutuksista sekä siitä, onko hallituksen päätösten kokonaisvaikutuksia eri ihmisryhmille arvioitu riittävästi. Toisaalta kiitosta saivat esimerkiksi ulosoton suojaosien säilyttäminen ennallaan sekä hallituksen pyrkimys selkiyttää sosiaaliturvaa.

 

– Köyhyydestä eroon pääseminen on Suomelle taloudellisesti kannattavaa, sillä köyhyys vähentää syntyvyyttä, lisää sairastavuutta ja heikentää koulutustasoa. Tervehdin ilolla hallitusohjelman tavoitetta sosiaaliturvan uudistamisesta yleistuen suuntaan, mutta tavoite ei toteudu sanktioilla. Hallitus tulee ajamaan ihmisiä toimeentulotuen asiakkaiksi, mikä on epäinhimillistä ja kallista. Pahentunut lapsiperheköyhyys ja heikentynyt työttömyys vaativat hallitusta reagoimaan, köyhyysryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) muistuttaa.

 

Perusturvan leikkaamisen sijaan eduskunnan köyhyysryhmä korostaa sosiaaliturvauudistuksen jatkamista niin, että järjestelmästä tehdään ihmisten näkökulmasta sujuvampi. Hallitusohjelman kirjaus sosiaaliturvan uudistamisesta yleistuen suuntaan on lupaava askel, mutta sen todellisia vaikutuksia päästään arvioimaan vasta myöhemmin.

 

Riittävä ja toimiva sosiaaliturva ja sote-palvelut parantavat hyvinvointia ja ehkäisevät ylisukupolvista köyhyyttä ja sen seurauksia. Lisäksi ne vähentävät kalliiden korjaavien palveluiden tarvetta ja pitkittynyttä toimeentulotuen käyttöä, Ohisalo muistuttaa.

 

Eduskunnan köyhyysryhmän tarkoituksena on edistää politiikkaa, jolla torjutaan köyhyyttä. Ryhmä toimii eduskuntapuolueiden kesken poikkipoliittisesti. Ryhmä levittää tietoa köyhyydestä ja sen torjumisesta kansanedustajille ja muille keskeisille päättäjille esimerkiksi järjestämällä tilaisuuksia ja julkaisemalla kannanottoja. Köyhyysryhmän yhteistyötahoina toimivat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, Kirkon diakoniarahasto ja Kela.