Väestö on uusi valuutta

Keskusta tarvitsee yhteistä suuntaa ja tulevaisuususkoa. Tämä on kirkastunut itselleni, kun olen varapuheenjohtajaehdokkaana kiertänyt ympäri Suomen. Puolueen viimeinen vuosikymmen on mennyt persuja ja vihreitä vahtiessa. Se on ollut tarpeellista monet kerrat, mutta mihin se on johtanut? Monelle on epäselvää, mihin nimenomaan Keskusta on maata viemässä. Siksi tarjoan puolueelle yhteistä suuntaa väestönäkökulmasta. Väestö on modernin ajan aluepolitiikan ja inhimillisen elämän ydinkysymys.

Elämme merkittävää väestön murrosta, sillä seitsemän vuoden päästä Suomen väkiluku kääntyy laskuun. Syntyvien vauvojen määrä Suomessa on tippunut elämäni aikana kolmanneksella ja vuodessa syntyy enää 45 000 lasta. Siksi Keskustan tulee vastata kysymykseen: Millä toimilla heikkenevään huoltosuhteeseen vastataan ja millä tuetaan myönteisen kehityksen suuntaa?

Kestävää politiikkaa tehdessä tulee tuijottaa lukuja, mutta ei suinkaan pelkkiä euroja. Jo tällä hetkellä väen väheneminen on kiihdyttänyt alueiden ja ihmisten välisten hyvinvointierojen kasvua. Samaan aikaan väestö ikääntyy kaikilla hyvinvointialueilla ja suomalaisten palvelutarpeet kasvavat. Jos väki ei riitä, heikkenevät elämisen edellytykset monella paikkakunnalla. Lähipalveluiden puolustajan rooli on ajan kanssa yhä vaikeampi.

Keskustan tulee tehdä Suomesta maailman lapsiystävällisin maa. Puolueen arvot antavat kivijalan erilaisten perheiden tukemiselle ja lapsen oikeuksista huolehtimiselle. Kaikkein tärkeintä on estoitta tukea perheiden toivotun lapsiluvun toteutumista, sillä jokainen lapsi on arvokas. Perheen ja työn yhteensovittamisen esteet on purettava.

Keskustan tulee poistaa lapsiperheköyhyys ja estää nuorten syrjäytyminen sekä pitää huolta, että tasa-arvo toteutuu kaikkialla Suomessa. On korkea aika tehdä arvovalinta, että lapsiperheiden toimeentulosta ei leikata, sillä mikään satsaus syntyvyyteen ei ole liikaa.

Puolueen tulee ottaa johtajuutta myös maahanmuuttopolitiikassa. Perhe- ja työperusteista maahanmuuttoa tulee helpottaa ja maahan muuttaneiden työllistymistä jouduttaa. Maahanmuuton keskustelussa Keskustalla tulee olla kiihkoton rooli. Emme voi ylläpitää nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaamme tulevaisuudessa erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella ilman työperäistä maahanmuuttoa ja uusia työntekijöitä.

Olemme myös kymmeniä vuosia aliarvioineet kotoutumisen merkityksen. Maahanmuuttajien perheenjäsenet ovat olennainen osa maahan kotoutumista. Suomen kielen oppiminen, osallisuus ja yhteisöön kuuluminen vähentävät ulkopuolisuuden tunnetta. Kotoutumista Suomeen tulee tukea nykyistä paremmin.

Suomi tarvitsee kaikkien alueiden vahvuuksia, jotta se pärjää. Siksi Keskustan tulee jatkossakin korostaa alueellista oikeudenmukaisuutta. Tässä olemme selvästi eri linjoilla hallituksen kanssa. Esimerkiksi lähipalveluiden puolustamisessa ja soteratkaisuissa hallitus alisuoriutuu. Hallitus ei ole myöskään laskenut keskittämisen kustannuksia. Näissä aiheissa tarvitaan vahvaa Keskustaa, joka puhuu lähipalveluiden ja harvaan asutun Suomen puolesta. Suomen huoltovarmuus on edelleen Keskustan harteilla.

Meitä keskustalaisia yhdistää pyrkimys kestävään tulevaisuuteen. Kaikkialla Suomessa tulee olla asumisen edellytykset, eikä se tapahdu itsestään. Työtä riittää ja siihen olen valmis.

Kirjoitus on julkaistu Keskustanaisten Avain-blogissa 13.9.2023.