Keskustan Hilkka Kemppi vaatii kirjallisessa kysymyksessään hallitusta valmistelemaan lähikoululisää 

Keskustan toisen kauden kansanedustaja Hilkka Kemppi on jättänyt 15 kansanedustajan allekirjoittaman kirjallisen kysymyksen lähikoululisän käyttöönotosta. Lähikoululisä on osa Keskustan lähikoulumallia ja myös Suomen Kylät ry on esittänyt lähikoululisän käyttöönottoa.  

 

  • Yli puolet Suomen peruskouluista on lakkautettu viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Kehityssuunta on järkyttävä pitkien etäisyyksien maassa. Lähikoululisä kannustaisi kuntia lakkautusten sijaan kehittämään lähi- ja kyläkoulujaan mahdollistaen näin myös pienempien koulujen pitämisen auki. Vaadin hallitusta töihin lähikoululisän käyttöönottamiseksi, jotta lasten sivistykselliset oikeudet toteutusivat jatkossakin, Kemppi kommentoi.  

Koulujen lakkautuksia perustellaan usein taloudellisin perustein, mutta tilastot eivät puhu tämän puolesta.  Tilastokeskuksen mukaan perusopetuksen reaalimenot ovat kasvaneet 9 % alle kahdessakymmenessä vuodessa. Oppilasta kohden laskettuna menot ovat nousseet viidenneksellä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin tutkimuksen mukaan koulujen lakkauttamisen vaikutus kuntien talouteen ja elinvoimaan voi olla jopa päinvastainen.  

  • Samaan aikaan kun kouluverkkoa on karsittu, on Suomen PISA-tulokset heikenneet ja nuorten pahoinvointi lisääntynyt.  Tämän keskellä on järkyttävää, ettei kyläkoulujen lakkautusten vaikutuksia ole tutkittu laajemmin. Myöskään ei tutkittua tietoa ei ole siitä, ovat luvatut säästöt oikeasti syntyneet, Kemppi jatkaa.  

 

  • Koulutuksen tukeminen on arvovalinta. Pienessä koulussa pystytään rakentamaan yhteisöllisyyttä, pitämään ryhmäkoot pieninä ja ottamaan lapsen tarpeet huomioon. Lähikoululisä kirittäisi kuntia ylläpitämään saavutettava kouluverkkoa myös jatkossakin, Kemppi päättää.  

Kirjallisen kysymyksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä:  KK_lähikoululisä