Lammin aortan investointi eteni yhteistyöllä

Valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2023 talousarvioesityksestä. Talousarvioesityksen sisällytetyistä jakamattomista varoista eli ns. “joululahjarahoista” osoitetaan 300 000 euroa Lammin oartan eli Sankolantien kunnostukseen.

– Lammin tiet tulivat tutuiksi opiskellessani Hämeen ammattikorkeakoulussa Evolla. Rahat tulevat tarpeeseen, sillä jo silloin yli 15-vuotta sitten Sankolantie oli huonossa kunnossa. Alueella on maatiloja, asutusta ja muuta liiketoimintaa, joiden toimintaan tien huono kunto vaikuttaa. Tarpeita on tietenkin paljon, mutta Sankolantie on Lammin alueen toiminnallisuuden kannalta tärkeä väylä, Kemppi toteaa.

– Aion jatkaa tuntevien retkeilyaluerahojen ajamista, jotta Evolle saataisiin alueen arvon mukainen infra ja lisää toiminnallisuutta. Myös retkeily alueen kehittämisen kannalta Sankolantie on oleellinen, Kemppi lisää.