Henkistä huoltovarmuutta tuetaan joululahjarahoista

Valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2023 talousarvioesityksestä. Talousarvioesityksen sisällytetyistä jakamattomista varoista eli ns. “joululahjarahoista” osoitetaan yli 11,4 miljoonaa sivistyksen ja kulttuurin edistämiseen. Lisäksi resursseja kohdennetaan lasten ja nuorten turvallisuuden ja ennaltaehkäisevän tuen varmistamiseen. Kulttuuri-investointien tehtävä on turvata henkinen huoltovarmuus ja pitää kaikki suomalaiset yhteiskunnan mukana myös vaikeimpina taloudellisina aikoina.

– Investoinnit ovat sivistyksen osalta tasapainoinen kokonaisuus. Suurimmat rahapotit on kohdennettu lasten ja nuorten perustaitojen kehittämiseen. Varoja kohdennetaan mm. 300 000 euroa yrittäjyyskasvatukseen ja lähes 2 miljoonaa euroa lasten lukutaidon kehittämiseen. Pidän näitä kohdennukset erittäin onnistuneina. Myös liikkuvan varhaiskasvatuksen 1,5miljoonan euron panostus tulee tarpeeseen perustaitoja vahvistaaksemme. Odotan myös uteliaana sitä, miten lapsibudjetoinnin pilotointi hyvinvointialueilla lähtee liikkeelle. Se auttaa hahmottamaan lapsiin ja nuoriin käytettävien resurssien aukkoja ja tarpeita, Kemppi lisää.

– Investoinnit pitävät sisälläänsä myös suoria turvallisuuteen liittyviä parannuksia esimerkiksi pääkaupunkiseudun nuorten jengiytymisen estämiseksi exit-toiminnan avulla sekä oppimisvaikeuksien työkalujen kehittämistä, Kemppi toteaa.

Kohdennuksissa näkyy myös alueellinen kulttuurin tasa-arvo, sillä esimerkiksi 1 miljoona euroa on kohdennettu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koululaisten tasa-arvoisten taidevierailujen toteuttamiseen.

– Taidetestaajien hanke on antanut lapsille mahdollisuuden kulttuurielämykseen asuinpaikasta riippumatta. Minusta taiteen kokemista tulisi tukea myös niiden lasten osalta, jotka eivät asu isoissa kaupungeissa, jotta lapset ovat tasa-arvoisessa asemassa, Kemppi lisää.

Tuet auttavat myös Suomen harrastamisen mallia toteutumasta niin että kaikille lapsille saadaan mielekäs maksuton harrastus. 650 000 euroa on kohdennettu kylätoiminnan tukemiseen ja 4H-työhön.