Häme ansaitsee Metsärataa parempaa

Hämeen maakuntahallitus linjasi, että Metsäradan suunnittelu tulee keskeyttää välittömästi. Olemme ottaneet samaan aiheeseen aiemmin kantaa myös Hämeen kansanedustajien kanssa ja olen asiasta vahvasti edelleen samaa mieltä.

Tämä kahden kaupungin hanke ei voi ohittaa koko maan etua. Periaatteenani on ollut aina se, että pidämme koko maan asuttuna. Metsäradan valmistuminen aiheuttaisi sen, että esimerkiksi Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut olisivat vain lähijunien pysähdyspaikkoja. Mikäli junat eivät enää pysähtyisi nykyisillä asemilla nopeiden yhteyksien siirtyessä metsään, olisi seuraukset tuhoisia. Vaikka etätyö on lisääntynyt merkittävästi viimevuosina, ei tämä kuitenkaan ole lopettanut ihmisten matkustamista työn vuoksi. Uusi pikarata palvelisi pääosin Helsinki-Tampere välin käyttäjiä. Kyllä radan pitää kulkea ja junien pysähtyä siellä, missä ihmiset elävät. Valtavan osaajapulan keskellä ihmisten työssäkäyntialuetta tulisi laajentaa kaikin keinoin, ei supistaa.

Jo pelkkä Metsäradan viittaa siihen, että hankkeen alle tulee jäämään paljon metsää. Meillä on yhteinen tavoite lisätä Suomen hiilinieluja. Uusi rata halkoisi pahasti asuinalueita, yksityisten metsiä sekä peltoja. Koska prosessi on pitkä, se myös estää investointeja muun muassa maatalouteen.

Tehokkainta rahankäyttöä on se, että pidämme nykyisen rataverkon kunnossa ja käytämme olemassa olevat rahat sen kehittämiseen. Metsäratahankkeen kustannukset olisivat miljardeja euroja ja se olisi pois pääradan kehittämiseltä. Hanketta perustellaan mielestäni myös sumutetuilla faktoilla. Jos panostamme ennemmin nykyisen pääradan perusparantamiseen, niin tällöin mm matka-aika Tampereelta Helsinkiin on vain reilu tunti. Tällöin voidaan hyvin todeta, että työssäkäyntialueen vaatimukset täyttyvät. On huolehdittava että koko Häme pysyy mukana kasvun tiellä.

Olen huolissani Suomen taloudesta, jota on varjostanut yli 15-vuotta kestänyt velkaantuminen. Nyt on otettava järki käteen, haudattava metsäratahanke ja keskityttävä liikenteen osalta kaikin keinoin pääradan kunnostamiseen ja tiestön kunnosta huolehtimiseen.