Päiväkotien osaajapommi vaatii kokoomukseltakin totuuden katsomista silmiin

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) linjaa, että varhaiskasvatuksen osaajapula on otettava nyt vakavasti ja ratkaisukeskeisesti kaikissa puolueissa. Yle uutisoi torstaina, että ”Keskusta haluaa sosionomit takaisin päiväkotien opettajiksi, mutta kaikki puolueet eivät ajatuksesta innostu”. Kokoomus ja SDP kiirehtivät vastustamaan Keskustan avausta päiväkotien osaajapulan helpottamiseksi. Asia on ajankohtainen, sillä vuonna 2018 linjatut kiristykset varhaiskasvatuksen työntekijöiden kelpoisuuksiin tulevat lähivuosina vaikeuttamaan henkilöstön saatavuutta entisestään.

  • Varhaiskasvatuksessa kytee kansallinen osaajapommi. Isoissa kaupungeissa tullaan yhä useammin soittamaan vanhemmille, että lapsi ei pääse päiväkotiin uudet vaatimukset täyttävän henkilökunnan puuttuessa. Jos emme myönnä tosiasioita ja ryhdy toimiin, lasten varhaiskasvatus karkaa yhä kauemmaksi ja yhä harvempi lapsi pääsee varhaiskasvatukseen.

Kempin mukaan varhaiskasvatuksen osaajapommi ratkaiseminen vaatii tosiasioiden tunnistamista.

  • Olen pettynyt siitä, että Paula Risikko ilmoitti kokoomuksen vastustavan Keskustan linjaa ja sosionomien aseman säilyttämistä. Risikko ei kuitenkaan esittänyt kokoomuksen ratkaisuja päiväkotien osaajapulaan. Tilanne ei tule ratkeamaan itsestään. Ideologisista poteroista on nyt noustava arkitodellisuuteen, Kemppi harmittelee.

Kuntaliiton keväällä 2022 tekemän selvityksen perusteella vuoteen 2030 mennessä tarvitaan yli 5000 varhaiskasvatuksen opettajaa tai sosionomia tämänhetkisen arvioidun valmistumismäärän lisäksi, jotta uuden lain tavoite voidaan saavuttaa. Kempillä on ehdotus niille, jotka suhtautuvat penseästi sosionomeihin varhaiskasvatuksessa.

  • Mielestäni on hyvä myös arvioida, voidaanko sosionomien koulutusta entisestään vahvistaa varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Pienten lasten koulutustarpeisiin vastaaminen on yhteinen päämäärä, jonka toteutumiseksi on etsittävä todellisia ratkaisuja, Kemppi sanoo.

 

  • Nyt tarvitaan ratkaisukeskeisyyttä ja luovuuttakin, pelkällä ei-ei-ei-linjalla ei pärjätä. Nykyjärjestelmää voisi kehittää esimerkiksi niin, että varhaiskasvatuksen sosionomi voisi kelpoistua opettajaksi ammatillisen opettajankoulutuksen kautta suoritettujen pedagogisten opintojen avulla. Opettajien määrää saataisiin lisättyä myös ottamalla käyttöön esimerkiksi aiemmin käytetty opettajien poikkeuskoulutus. Koulutuksen järjestämisestä päättävät pitkälle yliopistot ja ammattikorkeakoulut, Kemppi lisää.

 

  • Esimerkiksi Lapsiasiavaltuutettu on aiemmin korostanut sitä, että merkityksellistä pienelle lapselle varhaiskasvatuksessa ovat tutut ja luotettavat aikuiset ja turvallinen leikki. Ammattikorkeakoulun käyneillä sosionomeilla on kykyä vastata näihin tarpeisiin eikä heidän osaamistaan siksi saisi aliarvioida. Turvallisuus, leikki ja ikätason mukainen oppiminen pitää turvata kaikille suomalaisille lapsille, Kemppi lisää.