Kiitos hallitukselle panostuksesta hoitajapulaan ja työssäkäynnin helpottamiseen

KANNANOTTO

Hallitus jätti tänään eduskunnalle lisätalousarvion, jossa panostetaan turvallisuuteen, inflaatiosta selviämiseen ja työmatkaliikenteen kehittämiseen.

– Paketin osana Helsingin ja Riihimäen rataosan kapasiteettia lisätään. Tämä on tärkeä investointi työssäkäynnin tukemiseksi, jota olemme yhdessä jouduttaneet. Hämeen ja Pääkaupungin välinen liikenne on kasvun mahdollisuus molempiin suuntiin.

Julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle koronavirustilanteesta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi kohdennetaan 60 miljoonan euron lisäys. Lisäksi lisätalousarvioon sisältyy joulukuun ylimääräinen lapsilisä, joka maksetaan lapsiperheille inflaation kulujen kattamiseksi.

– Hyvinvointialueet aloittavat kymmenen viikon päästä tilanteessa, jossa hoitojonot ovat pitkittyneen koronan ajoilta. Osaajapula kuormittaa läpi Suomen ja inflaation kustannukset näkyvät. Kaikki panostukset hyvinvointi alueille ovat nyt tervetulleita. Myös lapsiperheiden tukeminen vaikeassa taloustilanteessa on investointi tulevaisuuteen, Kemppi lisää.

Hoiva-avustajien koulutusta lisätään 800 uudella koulutettavalla ja tähän ehdotetaan yhteensä noin 8,5 miljoonan euron määrärahalisäystä. Lisäyksestä 5,4 miljoonaa euroa osoitettaisiin jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) hankkimaan koulutukseen ja 3,1 miljoonaa euroa työvoimakoulutuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi EU/ETA-maiden ulkopuolella sosiaali- ja terveysalan koulutuksen suorittaneiden sairaanhoitajien ammatinharjoittamisoikeuteen liittyvän pätevöitymiskoulutuksen kehittämisen käynnistämiseen ehdotetaan 0,5 miljoonaa euroa.

– Kaikki voitava on tehtävä osaajapulan selättämiseksi. On hyvä, että hallitus on lisännyt aloituspaikkoja aikaisemmin ja nyt investoidaan nopeaan kouluttamiseen. Sosiaali- ja terveysalalla myös alan mainetta tulee pystyä nostamaan. Se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä!

 

27.10.2022