Sote-alalle tarvitaan työvoiman kasvusopimus

Tänään julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriön teettämä ammattibarometri. Valtakunnan tasolla työvoimapula-ammateiksi määriteltiin yhteensä 56 ammattia 200 keskeisestä ammatista. Barometrin mukaan erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tarvitaan lisää. Vaikein tilanne on lähihoitajien, sairaanhoitajien, sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien, puheterapeuttien, yleislääkärien, kodinhoitajien, psykologien ja hammaslääkärien rekrytoinneissa. Lisäksi on uusiutunut vaikeus löytää rekrytoitavia ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiksi.

 

  • Kaikki kivet on käännettävä osaajien löytämiseksi. Katson tarpeelliseksi, että sote-alalle tehdään kiireellisesti yhdessä sovittu työvoiman kasvusopimus. Sopimuksen osapuolet olisivat ainakin kuntatyönantajat, yksityiset työnantajat, työntekijät, koulutuksen järjestäjät ja Valtioneuvosto. Ilman yhdessä sovittua suuntaa ei saada tarvittavaa määrää osaajia töihin. Sopimuksen tulisi ottaa kantaa koulutustarpeiden, työolojen ja palkan lisäksi myös johtamiseen ja jatkuvaan oppimiseen,  Kemppi toteaa.

 

Talouden kasvu on hidastunut merkittävästi. Euroalueen talous kasvoi nimittäin kolmannella vuosineljänneksellä enää vain 0,2 % edeltäneestä neljänneksestä. Edellisen neljänneksen kasvu oli lähes prosentin luokkaa.

 

  • Vaikka osaajapula on ammattibarometrissa hellittänyt, kertoo se enemmänkin taloustilanteesta, kun osaajien määrän lisääntymisestä. Taantuma näyttää todennäköiseltä ensi vuoden puolella, mutta sen jälkeen kriittisintä on pitää koneistomme siinä kunnossa, että pääsemme talouskasvuun mukaan kun Ukrainan jälleenrakentaminen alkaa. On siis selvää, että tulevina vuosina osaajapula tulee vain syvenemään ja siksi siihen tulee reagoida nyt voimakkaasti, Kemppi jatkaa.

 

  • Hallitus on lisännyt 10 000 korkeakoulujen aloituspaikkaa Suomeen, helpottanut kansainvälisten osaajien opiskelua ja edistää työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta luopumista. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan työperäisen maahanmuuton jouduttamiseksi ja koulujen hakijasuman purkamiseksi, Kemppi lisää.