Ruoan saatavuuden turvaamiseksi on tehtävä tarvittava

Elämme sota-ajan hintoja. Miljoonat ja miljardit sekoittuvat helposti ja elämisen kustannuksiin pettyneitä on väkisinkin paljon.

 

Tärkeintä on kuitenkin turvallisuus. Muutamassa viikossa maatilojen aikaisempi kustannuskriisi syveni moninkertaiseksi, lannoitteiden saatavuus heikkeni ja epävarmuus kasvoi.

 

Ensimmäisenä askeleena akuuttiin kriisiin koottiin 330 miljoonan euron tukipaketti maataloudelle niistä keinoista, joiden avulla raha saadaan maksettua tileille mahdollisimman pian. Noiden rahojen kohdentamisessa on nyt otettava järki käteen. Ne tulee kohdentaa viipymättä ruokaa tuottaville tiloille.

 

Paketti on tehty pahimman yli selviämiseksi. Energiaverojen palautukseen tehdään uusi kierros, luonnonhaittakorvausta lisätään ja tukia ohjataan sika- ja siipikarjatalouteen, kasvihuonetuotannolle, puutarhatuotteiden varastointiin ja kalatalouteen. Suurin osa viljelijöiden tuesta tulee sika- ja siipikarjasektoria lukuun ottamatta luonnonhaittakorvauksen korotuksena. Tämä tuki on ohjattava siten, että se kohdistuu aitoon ruoantuotantoon, kasvi- ja kotieläinsektorilla. LFA-tuen kotieläinkorotukset on varmistettava. Luonnonhoitopellot ja kesannot eivät tuota ruokaa eivätkä näin ollen tukea tarvitse. Kosteikkoviljelyn tukemisesta ei puolestaan ole apua akuuttiin hätään, jonka vuoksi ne miljoonat tulee kohdistaa uudelleen.

 

Toimet on koottu niistä mahdollisista keinoista, joilla pystytään vastaamaan akuuttiin kassakriisiin mahdollisimman nopeasti. Olen järkyttynyt siitä, kuinka vähän joustoja EU antaa polttoaineiden, energian tai maatalouden kohonneiden kustannusten kompensoimiseksi tässä kriisitilanteessa. Siihen on tultava muutos.

 

Jo aikaisemmin olimme päättäneet maatalouden kiinteistöveron poistosta, seitsemän vuoden korotetusta tukitasosta, elintarvikemarkkinalain kiristyksistä ja maatalouden kehittämisrahaston pääomittamisesta. Myös Ukrainasta pakenevien ihmisten työnteko Suomessa on mahdollistettu poikkeuksellisella viisumilla.

 

On selvää, että markkinoilta saatavaa hintaa ei voida korvata kriisipaketeilla. Jotta maatalouden kannattavuuteen saadaan pysyvää muutosta, tukipaketti tarvitsee rinnalleen kaupan toimijoiden reilummat tuottajahinnat. Tuottajia ryöstävästä halpuutuksesta on päästävä eroon.  Jos kaupan toimijat eivät ryhdistäydy, on ainoa keino pakottavan lainsäädännön läpi vieminen.

 

Olen kotoisin täältä peltojen keskeltä, jossa ruokaa on aina tehty naapurissa. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että näin tulee aina olemaan. Ruoan saatavuuden turvaamiseksi on tehtävä tarvittava.

 

Hilkka Kemppi

Hämeen kansanedustaja (kesk.)

 

Kirjoitus on julkaistu Hämeen Sanomissa 6.4. 2022.