Talouden kehyksiin palataan ja suomalaisten työkykyä vahvistetaan 

Hallitus on tänään tiedottanut uusista sovituista työllisyystoimista. Työllisyystoimet ovat osa hallituksen viime kevään kehysriihessä sopimaa kokonaisuutta.  Nyt sovitut päätökset vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla.

 

  • Olen tyytyväinen siihen, että hallituksen lupaamat työllisyystoimet on saatu kasaan ja kehyksiin palataan. Koronan aikana olemme joutuneet elvyttämään, jotta olemme saaneet pehmennetty iskua suomalaisille. Päätökset työllisyystoimista eivät ikinä ole helppoja, mutta ne ovat kriittisiä ylisukupolvisen hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta, Kemppi kertoo.

 

Hallituksen sopimisista työllisyystoimista keskeisin julkista taloutta vahvistava toimi on ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon uudistaminen eli niin sanottu ansioturvan euroistaminen. Tämän lisäksi opintotuen tulorajoja tullaan nostamaan pysyvästi 50 %:lla vuoden 2023 alusta, opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin panostetaan tukemalla YTHS:tä miljoonalla eurolla vuodessa vuosina 2023–2026, jatkuvaan oppimiseen panostetaan sekä nuorten Ohjaamo-toiminta vakinaistetaan tekemällä niistä lakisääteisiä.

 

  • Panostukset työkykyyn ja jatkuvaan oppimiseen ovat tämän paketin tärkein yksittäinen päätös. Pidän yhteensä neljän miljoonan euron panostusta opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseen hyvänä täsmätoimena. Koronan seurauksena esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyttä ja jaksamista tukevat palvelut ovat ruuhkautuneet. Koronan ja ilmastonmuutoksen myötä myös esimerkiksi ihmisten digiosaaminen on noussut uuteen arvoonsa. Tätä osaamista tukeaksemme on tärkeä panostaa jatkuvaan oppimiseen, jotta kaikkien osaaminen pysyy muutoksessa mukana. Tässä maassa ei ole varaa tuhlata yhdenkään osaajan panosta, Kemppi kertoo.

 

  • Iloitsen siitä, että Keskustan esityksestä opintotuen tulorajoja tullaan nostamaan pysyvästi. Olen tämän osalta tarkistanut omaa linjaani huomattuani, kuinka moni opiskelija haluaa tehdä töitä opintojen ohessa. Tämä päätös näkyy positiivisesti esimerkiksi sote-alalla, jossa on valtava osaajapula. Opiskelijoiden työssäkäynti helpottaa myös heidän työllistymistään tutkintoa vastaaviin tehtäviin opintojen jälkeen. Osaajapula on tämän vuosikymmenen taklattava haaste, johon nyt tarjotaan konkreettista apua, Kemppi päättää.