Pienten lasten koulu lähtee vihdoin liikkeelle 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt pilottihaun Pienten lasten koulun kehittämiseksi. Haussa esi- ja perusopetuksen järjestäjillä on mahdollisuus hakea valtion erityisavustusta pilottihankkeisiin vuosille 2022–2023. Rahaa tähän on varattu 10 miljoonaa euroa. 

  

  • Pienten lasten koulun idea on lisätä tukea oppimiseen, jotta kukaan ei jää jälkeen heti alussa. Keskusta on esittänyt Pienten lasten koulua jo aikaisemmin, mutta rahoituksesta kokeiluun on sovittu hallituspuolueiden kesken hallitusneuvotteluissa. Malli tarkoittaa peruskoulun ensimmäisille vuosille perustaitojen tarkastelupistettä, joka ajoittuisi toisen luokan loppuun. Kiitän ministeri Anderssonia siitä, että malli on saatu nyt liikkeelle, Kemppi kertoo 

  

Kyseessä on uusi toimintamalli, jossa varhaiskasvatuksesta sekä esi- ja perusopetuksen 1.–2. luokista muodostetaan kokonaisuus. Eteenpäin siirrytään joustavasti, kun perustaidot on saatu. Joustavampien oppimisryhmien ansiosta oppilas jatkaa oppimista ennestään tuttujen kavereiden kanssa. Tämä tasaa myös alku- ja loppuvuonna syntyneiden oppimiseroja. 

  

  • Perustaidot, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen ovat oppimisessa merkittäviä taitoja, joita haluamme tällä mallilla vahvistaa. Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen ja perustaitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen on esi- ja alkuopetuksen idea. Ilman näitä taitoja elämässä pärjääminen on vaikeaa. Siksi haluamme tukea varhaista oppimista ja odotan innolla pilottiin käynnistymistä ympäri Suomea, Kemppi lisää.  

  

Pienten lasten koulussa oppiminen lähtee liikkeelle turvallisessa ympäristössä lähellä kotia. Tämän mahdollistamiseksi toteutettavissa pilottihankkeissa on tarkoituksena löytää toiminnallisia ja pedagogisia ratkaisuja turvallisen ja lähellä kotia toteutuvan koulupolun alun varmistamiseksi.  

  

  • Lähipalvelut ovat saaneet liian vähän arvostusta pienten lasten palveluissa. Haluan, että tämä malli kannustaa kuntia löytämään lasten ja perheiden parasta edistäviä ratkaisuja myös esimerkiksi kouluverkkokysymyksissä. Pienten lasten koulun yhteyteen sopii hyvin myös kunnan muut lasten palvelut, kuten esimerkiksi perhekeskuksen palvelut. Tavoitteena on tukea myös yhdysluokkaopetuksen ja vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kehittämistä, Kemppi päättää.