MAL-sopimus vauhdittaa Lahden seudun kasvua

Lahden seutu ja valtio ovat päässeet viimein sopuun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)-sopimuksesta.  Sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

 

Olen ollut viemässä asiaa eteenpäin hallitusneuvotteluista lähtien, koska olen pitänyt sopimuksen saamista erittäin tärkeänä niin seudun kilpailukyvyn kuin elinvoiman kannalta. Yrittäjät hyötyvät sopimuksen myötä muun muassa uudesta infrastruktuurista, kuntalaiset joukkoliikenteestä ja uusista työpaikoista sekä kunnat muun muassa rakentamisen ja kunnallistekniikan tuista.

 

Lahden sopimuksessa on useita voittoja, joihin on sidottu myös rahaa. Yhtenä kärkitoimenpiteenä on tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen ja monipaikkaiseen asumiseen.  Valtio tulee jatkossa tukemaan puurankentamista käynnistysavustuksilla sekä kunnallistekniikan rakentamista tuetaan keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeiden asuntoalueille sekä täydennysrakentamisessa.  Myös tukea kevyenliikenteen kehittämiselle on luvassa.

 

Rahoituksen osalta kunnat käyttävät toimenpiteisiin saman summan, kun valtiolta saavat. Jo itsessään kuntien yhteinen valmistelutyö on  tuottanut paljon hyvää, kun seudulliset tavoitteet on kiteytetty paperille.  Keskeiset reitit kuten valtatie 24 ja valtatie 12 tarvitsevat huomiota. Myös kävelyn ja kevyen liikenteen infrastruktuurin parantamiseen on tarvetta. Akuuttina kohteena on 313-tielle suunniteltu kevyenliikenteen väylä, johon toivon löytyvän rahoitusta ja tahtoa, kun aletaan puhua tukien kohdentamisesta.

 

Sovittavaa myös jäi. Esimerkiksi Lahden Matkakeskuksen länsipysäköinti tullaan sopimaan vasta seuraavalla neuvottelukierroksella, koska alueen kaavoitus on kesken. Tähän olisi tarpeen saada jo nyt selkeä aiesopimus sovittua, sillä junan käyttö erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan lisääntyisi, jos liityntäpysäköinti olisi helpompaa. Paikkojen lisäämisessä ei auta jahkailla.

 

Kirjoitus julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 5.5.2021