Hallituksen järkiavioliitto on hyvä ratkaisu kasvupolitiikan vuoksi

Erimielisyydet on sovittu ja hallitus on päässyt yhteisymmärrykseen puoliväliriihen sisällöstä. Työllisyyden parantaminen, velkaantumisen saaminen hallintaan ja hyvinvointiyhteiskunnan kivijalan turvaaminen olivat keskustan ykköstavoitteita puoliväliriihessä. 

 

– Halusimme rakentaa Suomelle uskottavan tien talouskasvuun. Lopputulos on järkiavioliitto – tuhlailu loppuu ja realismiin päästään ideologisista eroista huolimatta. Kehysriihen sopu palauttaa luottamusta hallitusohjelmaan ja hyvinvointiyhteiskunnan jatkoon. Suomen pitää olla parempi toimintaympäristö erityisesti yrityksille, joihin työpaikat syntyvät. Suomen on päästävä koronan jälkeiseen kasvuun mukaan ja minimoitava koronan pitkäaikaiset vaikutukset talouteemme, Kemppi kertoo 

Riihen kasvupolitiikkaan kuuluu TKI-toiminnan rahoituksen määrän kasvattaminen 4 % bruttokansantuotteesta parlamentaarisen työn avulla. 75 % työllisyysasteeseen on edelleen sitouduttu.  

– Voimme siirtyä viettämään työn juhlaa hyvillä mielin, sillä uusien työpaikkojen ja talouden osalta puoliväliriihi on lupaava. Erityisesti hallituksen päätös kasvattaa TKI-menoja on tärkeä hyppy työn tuottavuudelle. Tuntuvat tutkimus- ja tuotekehityspanokset ovat edellytys sille, että Suomen teollisuus ja elinkeinoelämä voivat uudistua ja työllistää myös tulevina vuosina. Pidän niitä riihen parhaana päätöksenä. Olen myös huolissani siitä, että työllisyystoimia tehdään vaan keskustan vaatimuksesta, Kemppi korostaa. 

Tämän hallituksen päätöksillä me palaamme talouden menokehykseen. Kehys ylitetään vuonna 2022 yhteensä 900 miljoonalla eurolla ja vuonna 2023 yhteensä 500 miljoonalla eurolla. 

 

– Talouden tasapaino oli meidän tärkein vaatimuksemme ja tässä kantamme erosivat hallituskumppaneista. Emme voi elää röyhkeästi yli varojemme. Näillä ratkaisuilla saadaan valtion taloutta vahvistettua reilulla puolella miljardilla. Riihen jälkeen tiedostan, että velkakestävyyden ja velanhoitokyvyn luottamuksen varmistaminen on keskustan varassa. Talouspolitiikan linjamme eroaa merkittävästi kaikista muista hallituspuolueista, Kemppi lisää.  

 

– Riihessä tehtiin myös päätökset sopeutuksista. Hallitus teki kuitenkin arvovalinnan siinä, että sosiaali- ja terveyspalveluista ja koulutuksesta ei leikata. Tämä on tärkeä työrauha, jotta työkykyä ja osaamista löytyy ja kasvun polulle päästään, Kemppi jatkaa.  

 

Hallituskumppanien ajamat suuremmat veronkorotukset pystyttiin torjumaan ja verotuksen osalta saatiin eteenpäin meille mieluisia suomalaisen omistamisen kannusteita. Ratkaisussa painoi myös yhteiskunnan vakaus. 

 

– Riihen päätöksillä vahvistetaan kotimaista omistajuutta, jossa näkyy keskustan kädenjälki. Lisäksi riihessä etsittiin ratkaisut turvealan yrittäjien hätään ja monipaikkabuumin jatkoon. Nämä molemmat ratkaisut osoittavat, että viestit ovat menneet hallitukseen perille. Seuraavaksi on tärkeää myös edistää turpeen käytölle vaihtoehtoisen polttoaineen, kuten metsähakkeen tarjontaa, Kemppi toteaa.