Itä-Hämeen rannoille ei mahdu kaivosta

Brittiläinen kaivosyhtiö Pallagen on tehnyt malminetsintävarauksen Asikkalan, Sysmän ja Heinolan alueelle. Olen saanut aiheesta paljon yhteydenottoja ja aihe on puhututtanut niin mediassa kuin somekeskusteluissa. Yhdyn täysin alueen asukkaiden huoleen asiasta. Itä-Hämeen rannoille ei mahdu monikansallista kaivosta. Onneksi varaus ei vielä tarkoita kaivoksen perustamista.

 

En aio katsoa asiaa sormien läpi. Kaivoslaki tulee uudistaa kiireesti niin, että se kuulee paikallisten äänet nykyistä paremmin. Alueen pohjavedet tulee pelastaa. Olisi myös oikeudenmukaista, että kunnilla olisi oikeus kohtuulliseen osaan kaivoksen tuotoista. Nyt pikavoitot valuvat monikansallisille kaivosjäteille paikallisen edun sijaan.

 

Malminetsintävaraus on tehty kansallisesti tärkeälle ja luonnoltaan ainutlaatuiselle alueelle. Pulkkilanharjulta lähtee juomavesi miljoonalle suomalaiselle pääkaupunkiseudulle Päijänne-tunnelia pitkin. Päijänteen vesistön merkitys koko eteläisen Suomen juomavedensaatavuudelle on kriittinen. Varauksen alle jäävä alue on huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävä. Lisäksi aluetta on pyritty kehittämään kunnasta riippumatta luonnon monimuotoisuutta, liikkumista, matkailua ja muuta vapaa-ajan viettoa palvelevaksi.

 

Erityisesti Koronan tuoma mökkeilybuumi ja kotimaan matkailu sekä kaivostoiminta sopivat huonosti yhteen. Myös valtio on tunnistanut luontomatkailun nousun. Kansallispuistojen kohteiden kunnostamiseen ja kehittämiseen on tälle vuodelle budjetoitu 1,7 miljoonaa euroa ja retkeilyalueiden korjausvelan paikkaamiseen on tehty miljoonan euron korotus. Myös Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän luonto-, metsästys- ja kalastusmatkailurahat tulevat pian jakoon. Ottaen huomioon varausalueen tärkeyden virkistyskäytössä sekä ympäristöarvot, yhtiön tulisi toimia vastuullisesti ja perua alueen varaus. Luonnonsuojelulain mukaan malminetsintä ei ole onneksi nykylaillakaan sallittua luonnonsuojelualueella ilman viranomaisen lupaa. Päijänteen kansallispuisto on siis turvassa.

 

Teen kaikkeni nykyistä inhimillisemmän kaivoslain jouduttamiseksi. Kaivoslain uudistaminen on tulossa Eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta ja olen linjaamassa siitä talousvaliokunnassa. Uudistuksen lähtökohta on luonnon monimuotoisuuden sekä paikallisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Tällä hetkellä ministerin työtä hidastaa intressivertailu, jota alettiin tehdä kansalaisaloitteen vaatimuksen mukaisesti. 

 

Nykyisessä kaivoslaissa on aukkoja, mutta esteetöntä kaivoksen perustaminen ei ole nytkään. Malminetsintävaraus antaa hakijalleen yksinomaan etuoikeuden malminetsintäluvan hakemiseen, ei muihin toimenpiteisiin tai kaivoksen perustamiseen. Jokamiehenoikeudella saa harjoittaa kartoitusta ja näytteenottoa, josta on ilmoitettava maanomistajalle. Järeämpiä koneellisia toimenpiteitä varten pitää hakea malminetsintälupaa.

 

Akkumineraalien kysyntä kasvaa huomattavasti esimerkiksi sähköautojen yleistyessä, jonka vuoksi kaivostoimintaa ei ole syytä kokonaan kieltää. On kuitenkin tärkeää, että kaivostoiminta kunnioittaa myös paikallista elinkeinoelämää, tahtoa ja luontoa ympäri Suomen. Kaivoslain uudistamisen myötä kuntien, maanomistajien ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet parantuvat. Mielestäni olisi oikeudenmukaista, että ympäri Suomen kunnilla olisi esimerkiksi oikeus kohtuulliseen osaan kaivoksen tuotoista.

 

Malminetsintävarauksesta on pitkä matka kaivokseen, mutta silmiä ei saa kuitenkaan ummistaa. 

 

Kirjoitus on julkaistu Itä-Hämeessä 30.4.2021.