Perussuomalaiset kylvävät pelkoa suotta – liikenteen veronkorotuksia ei ole luvassa  

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.  

 

– Periaatepäätös on hyvä ja tasapainoinen sisältäen kaikki Keskustan edistämät keinot. Liikenteen päästöjen puolitus on mahdollista ilman verojen tai maksujen korotusta. Olen luottavainen sen suhteen, että nyt linjatuilla keinoilla pääsemme tavoitteeseen, Kemppi kertoo.   

 

Päästövähennyksien keinovalikoima on tiekartassa laaja ja tavoitteita kohti edetään kannustein. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa tunnustetaan myös etätyö keinona liikenteen päästöjen vähentämiseen.    

 

– Iloitsen erityisesti siitä, että etätyön merkitys päästövähennyskeinona viimein tunnustetaan toden teolla. Jopa kolmasosa liikenteen päästövähennyksistä voidaan hoitaa yleistyvän etätyön avulla.  Hallitus on jo tarttunut toimeen etätyön puitteiden parantamiseksi. Osoitamme lähes 70 miljoonaa euroa nopeiden nettiyhteyksien ulottamiseksi koko maahan EU:n elpymisrahoista ja budjettivaroista, Kemppi iloitsee.  
 

– Pidän myös tärkeänä sitä, että tiekartta tunnistaa monipuolisen keinovalikoiman tarpeen ja lähtee maalailemaan muutosta kotimaisuus edellä.  Autoa tarvitaan pitkien etäisyyksien Suomessa ja erityisesti alueilla, joissa julkinen liikenne ei toimi. Siksi tiekartassa on mukana niin biodiesel, etanoli, biokaasu, uudet vetypohjaiset polttoaineet kuin sähkö. Tärkeintä tuotteita valitessa on kotimaisuus. Saamme ulkomailta tuodun öljyn tilalle kotimaassa kehitettyjä ja tuotettuja käyttövoiman lähteitä, Kemppi lisää.   

 

Hallitus tekee arvion liikenteen päästöjen puolittamisesta syksyllä. Ennakkotiedot liikenteen päästöjen perusuran päivityksestä kertovat, että päästövähennystarve saattaa pudota jopa puoli miljoonaa hiilitonnia. Suurin syy tähän on nopeasti yleistyvät sähköautot ja talouskasvuennusteiden päivitys.  

 

– Puoliväliriihessä hallitus linjasi myös, että liikenteen päästöjen puolitus on tehtävä niin, ettei Suomen kilpailukyky heikkene. Kuljetuskustannukset ovat tärkeä osa vientimme kykyä pärjätä markkinoilla. Tämä on tärkeä reunaehto jatkolle. Polttoaineen veronkorotuksista tiekartassa ei ole sanaakaan, vaikka kansanedustaja Ari Koponen ehtikin pelotella niillä Stop autoilijoiden kuritukselle – Facebook ryhmässä. Keskusta ei tule hyväksymään lisäkorotuksia polttoaineen hintaan, Kemppi tiivistää.   

  

– Kannustan myös Perusuomalaisia tutustumaan tiekarttaan tarkasti. Hallitus ei ole kurittamassa autoilijaa. Sen sijaan Perussuomalaiset voisivat itsekin tulla Keskustan linjalle tukemaan monipaikkaista elämistä ja etätyöntekoa. Siinä yksi hallituksen tärkeimmistä ilmastoteoista, Kemppi kuittaa.