Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja kansanedustaja Hilkka Kemppi: EVOn tiedekansallispuistoa valmistelevaa työryhmää tulee laajentaa 

Ympäristöministeriö on yhdessä Helsingin yliopiston kanssa nimennyt professori Atte Korholan johtamaan tiedekansallispuistohanketta valmistelevaa työryhmää, jonka tehtävänä on kuulla paikallisia kansallispuistohankkeen tiimoilta.  Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja kansaedustaja Hilkka Kemppi esittelevät vahvan huolensa siitä, että moni alueella merkittävä toimija on jätetty työryhmän ulkopuolelle.

 

-Evon aluetta tulee kehittää edelleen monikäyttöisenä retkeilyalueena, jossa tulee hyödyntää tiedettä ja tutkimusta. Aluetta käytetään jo nyt monipuolisesti virkistykseen ja alueella on pitkät perinteet kalastuksessa ja metsästyksessä. Evo on Etelä-Suomen tärkeä lupametsästysalue, jonne metsästäjät voivat hankkia lupia ilman jäsenyyttä metsästysseurassa. Kansallispuistoissa metsästys on rajoitetumpaa, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

 

Keskustan hämäläinen kansanedustaja Hilkka Kemppi on aktiivisesti ottanut kantaa sen puolesta, että paikalliset aidosti otettaisiin mukaan kansallispuistohankkeen valmisteluun. Kemppi järjesti aiheen tiimoilta keskustelutilaisuuden, jossa esille nousseisiin kysymyksiin hän pyrki saamaan vastausta ympäristöministeri Krista Mikkoselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

 

-Olen hyvilläni siitä, että Evoa halutaan kehittää. Kirjallisen kysymykseni vastauksessa ministeri Mikkonen toteaa, että paikallisten toimijoiden osallistumismahdollisuus on lähtökohtaisesti turvattu professori Korholan työryhmän kautta. Näin ei kuitenkaan ole, sillä työryhmän ulkopuolelle on jätetty esimerkiksi maan- ja metsänomistajat ja alueen matkailualan yrittäjät. Muun muassa nämä aktiiviset paikalliset toimijat tulee vielä huomioida, kansanedustaja Hilkka Kemppi kertoo.

Ministeri Leppä ja kansaedustaja Kemppi edellyttävät ympäristöministeriöltä ja professori Korholalta valmiutta nimetä puuttuvia tahoja työryhmän jäseniksi. Muutoin ei voida puhua laaja-alaisesta valmistelusta.