Monipaikkainen arki mahdollistettava vuoroasuville lapsille ja omaishoitajille

Koronapandemian myötä tapahtunut digiloikka etätöihin ja etäopetukseen teki työstä ja koulusta monelle paikkariippumatonta. Samalla se on tuonut näkyväksi monipaikkaisen elämän yleisyyden Suomessa. Miljoona suomalaista on ollut koronan myötä etätöissä, ja puoli miljoonaa teki säännöllisesti etätöitä jo ennen korona-aikaakin. Etätyöläisten tai vapaa-ajanasukkaiden lisäksi Suomessa on noin 150 000 lasta, jotka asuvat vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Ja esimerkiksi n. 65 000 suomalaista toimii pääasiallisina omaishoitajina etäällä asuvalle lähimmäiselleen.

 

– Paikkaan sidotun arjen haasteet ovat tulleet keväällä näkyväksi koronarajoitusten myötä. Yhteiskunnan rakenteita tulee uudistaa monipaikkaisiksi, jotta ihmisten arki on mahdollista. Esimerkiksi koulumatkatuki tulisi saada jaettua useampaan osoitteeseen vuoroasuvien lasten tueksi, eroperheiden etuuksia tulisi voida jakaa molempien vanhempien osoitteisiin ja omaishoitajien etuuksia tulisi yhdenvertaistaa kuntien kesken, Kemppi linjaa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Monipaikkaisuus -hankkeessa selvitetään, miten monipaikkaisuus näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Koska monipaikkaisuus ei näy tilastoissa, on tällä hetkellä vaikea arvioida, miten suuressa määrin eri yhteiskunnan sektorit ovat riippuvaisia monipaikkaisuudesta ja miten kestäviä eri monipaikkaisuuden käytännöt ovat.

– On tärkeää, että monipaikkaisuutta tehdään näkyväksi myös tutkimuksen kautta. Moneen paikkaan sidottu arki ei ole haaste vain palveluiden osalta vaan myös esimerkiksi osallistumisen osalta. Tulen itse kunnasta, jossa on 4000 vapaa-ajan asuntoa. Väkilukumme lähes kolminkertaistuu kesäksi. Mökkiläisten tunneside omaan mökkipaikkakuntaansa on usein hyvin vahva ja syvä. Suhtaudun esimerkiksi äänioikeuden laajentamiseen vapaa-ajanasukkaille lähtökohtaisesti myönteisesti. Nyt kuntalaisten osallistumismahdollisuudet on vahvasti vain yhteen kotikuntaan sidottuja, Kemppi kertoo.

 

– Olemme julkaisseet tänään Keskustan linjaukset kohti monipaikkaisempaa Suomea. Tavoitteena on saada ihmisille oikeus monikuntalaisuuteen. Jos se edellyttää perustuslain muuttamista, olen siihen valmis, Kemppi lisää.