Sähkön siirtohintojen hillintä on oikeudenmukaisuuden voitto – asumisen kustannuksia on hillittävä 

Hallitus on ministeri Lintilän johdolla tiedottanut toimista sähkönsiirtohintojen nousun hillitsemiseksi. Valmisteltu lakimuutos sekä laskee siirtomaksujen vuotuisia korotuskattoja että pienentää sallittuja tuottoja. Valmisteltu esitys täyttää kansallisen ja EU-lainsäädännön vaatimukset.  
 

– Sähkön siirtomaksut tulevat alenemaan pitkällä aikavälillä ja tämän voitto jokaiselle suomalaiselle.  Sähkön toimitusvarmuus on tärkeää huoltovarmuuden kannalta, mutta hinnat ovat nousseet yli suomalaisten maksukyvyn. Tämä lakimuutos on voitto kaikille suomalaisille, Kemppi kertoo.  

  

Hilkka Kemppi on yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa valmistellut kokoavaa selvitystä lapsiperheköyhyydestä. Osana selvitystä toteutettiin kysely, jossa kysyttiin perheiltä ja sosiaalialan ammattilaisilta kokemuksia lapsiperheiden toimeentulosta ja kulutuksesta. Asumisen kustannukset nousivat kyselyn vastauksissa selvästi esille.  

 

– Hillitsemällä sähkönsiirtohintojen nousua voidaan vaikuttaa myös perheiden taloudelliseen tilanteen. Pelkkien lapsiperhepalveluiden avulla emme yksin ratkaise lapsiperheköyhyyttä. Sähkön siirtomaksut syövät leijonan osan pienituloisen kukkarosta. Sähkökulutuksesta on myös vaikea säästää kulutusta pienentämällä, sillä siirtomaksujen osuus on sähköön nähden helposti kolminkertainen. Jo pelkkä kuukausittainen perusmaksu on kolmen kympin tuntumassa esimerkiksi omassa kodissani. Vaikka sähkölasku pienenisi niin puhumme muutamien eurojen säästöstä suhteessa siirtomaksujen summiin. Sähkön siirtohintoja on hillittävä ja tämä on perusteltu esitys, Kemppi toteaa.