Hyvää teknologiatiistaita – Tarvitsemme toimenpideohjelman teknisen työn osaamisen nostamiseksi

Tänään vietetään kansallista Teknologiatiistaita jo neljättä kertaa. Teemapäivä on koulujen ja yritysten yhteinen vuosittainen ponnistus nostaa teknologiaosaamista. Kansanedustaja Hilkka Kemppi ja Teknisten aineiden opettajat TAO ry järjestivät päivän kunniaksi yhteisen aamuwebinaarin otsikolla ”Teknisellä työllä kasvatetaan tulevaisuuden teknologista lukutaitoa”.

– Hyvää Teknologiatiistaita! Tilaisuuden lopputulos on selvä: me tarvitsemme lisää teknistä osaamista ja käsityötaitojen kiinnostus on saatava nousuun. Me tarvitsemme kiireesti toimenpideohjelman teknisen työn ja käsityötaitojen osaamisen nostamiseksi, joka on valmisteltava yhdessä koulutuksen tarjoajien, nuorten ja elinkeinoelämän kanssa, Kemppi tiivistää.

Teknisen työn ja tekstiilityön yhdistäminen 2017 kaikille yhteiseksi oppiaineeksi romautti käsityön suosion valinnaisaineena. Peruskoulun opetussuunnitelmassa tekninen työ ja tekstiilityö ovat yhden oppiaineen alla. Kahdessa vuodessa teknisen työn valinnat vähenivät 59 prosenttia ja tekstiilityön valinnat vielä enemmän 70 prosenttia. Uudistuksen tavoitteena ollut tyttöjen kiinnostuksen lisääminen teknologiaan ei ole toteutunut. Sen sijaan poikienkin kiinnostus teknologiaan on romahtanut. Nuorten kiinnostus on tippunut siitä huolimatta, että Käsityö-oppiainetta on uudistettu. Käsityö pitää sisällään nykyään esimerkiksi automatisaatio-opintoja, lediasennusta, hitsausta ja koodaustaitoja, joita tarvitaan myös työelämässä entistä enemmän.

– Nykytilaan ei voida jäädä makaamaan. Yläkoulussa käsityö-oppiaine valinnaisaineena on pudonnut kahdessa vuodessa lähes puoleen entisestä ja teknologiayritykset tarvitsevat yli 50 000 uutta osaajaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kyse on alan vetovoimasta ja oppiaineen maineesta, Kemppi jatkaa.

Teknisen työn opiskelun väheneminen peruskoulussa pahentaa entisestään teollisuuden osaajapulaa aloilla, jotka vaativat kädentaitoja tai kolmiulotteista matemaattista ajattelua. Nämä teknologia-alat ovat tärkeitä, jotta Suomen talous, teollisuus ja vienti elpyvät Koronan jälkeen.

– Opetushallituksen johtokunnan jäsenenä ajattelen, että pelkän oppiaineen sijaan aiheen ympärillä tulee puhua osaamisesta ja motivaatiosta teknologiataitojen opiskeluun. Kansanedustajana ajattelen, että osaavan työvoiman haaste on ratkaistava osaamisalue kerrallaan, Kemppi lisää.

Lisätietoa Webinaarista: Aamun webinaarissa oli puhumassa kansanedustajan lisäksi Teknisten aineiden opettajat TAO ry:n puolesta Joonas Ryynänen ja Okko Ojanen, Tampereen yliopiston lehtori Sonja Niiranen, LAB yliopettaja Päivi Porras, Kemppi Oy:n henkilöstöohjaaja Jukka Mandelin, Opetushallitukselta Marjaana Manninen, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sekä OSKU ry:n puheenjohtaja Iivari Korkala. Webinaarin nauhoite tullaan julkaisemaan www.tekninenopettaja.net -sivulla.