Keskusta on tässä. 

Jokainen meistä on liikkunut kaupunkien ja kuntien keskustoissa. Keskusta-liikennemerkin nuoli ohjaa eteenpäin kerta toisensa jälkeen, kunnes vastaan tulee sama kyltti ja nuoli ohjaa taaksepäin. Siitä tietää, että keskusta meni, mutta sen paikantaminen vieraalla paikkakunnalla on paikoin mahdotonta. Tämä on harmi heille, jotka haluavat pysähtyä juuri keskustaan.  

  

Heinäkuussa asia korjattiin, kun tieliikennelain uudistuksen myötä keskustoihin saatiin uusi tikkataulun näköinen liikennemerkki osoittamaan keskikohtaa. Selkeyttä tulee saada myös Suomen Keskustaan. Määrittelemättömyys riivaa fyysisen keskustan lisäksi myös aatteellista Keskustaa. Liian usein juostaan Suomen Keskustan ohitse ääripäitä kohti. Meidän on sanoitettava keskusta selkeämmin ja tässä ajassa, jotta sen kohdalle on helppo pysähtyä .Meidän tulee osoittaa, että keskusta on tässä.   

Keskustan tulee päivittää hyvinvointivaltio 2020-luvulle – ja maalata ensimmäiset askeleet perille. Tulee taistella uudistavana voimana luutuneita rakenteita vastaan. Tunnistaa säilyttävän oikeiston ja holhoava vasemmiston rajat. Pienestä ihmisestä tulee pitää huolta. Paikallisuus, kohtuullisuus, yhteisöjen tukeminen, vapaaehtoisuudesta palkitseminen, vastuullinen vapaus ja yrittäjyydestä kiittäminen kuuluvat keskustalaisuuteen. Sivistys ja koulutus on teknologian ja globaalin kilpailun myötä korostunut punainen lanka perille. 

  

Mikä on mielikuva keskustasta sen toisella vuosisadalla? Ei meidän kannatustamme laske se, miten hallituskumppanit tai media toimii, vaan se miten itse toimimme. Julkisuudesta voi saada kuvan siitä, että Keskusta-aate on typistymässä toisten ruokavalioiden haukkumiseen. Alueellinen eriarvoistuminen ja ihmisten syrjäytyminen sekä osattomuus ovat isoja puheenaiheita monessa Euroopan maassa. Ne ovat sellaisia yhteiskunnallisia ongelmia, joihin juuri keskustalla on parhaat ratkaisut 2020-luvulla.  

  

Suomen Keskusta tekee Suomen poliittisesta kartasta poikkeuksellisen. Missään muualla ei ole todellista pitkäjännitteiseen ajatteluun pystyvää puoluetta. Ihmiset jakautuvat ääripäihin jatkuvan kasvun loppumisen luomasta ideologisesta paineiskusta. Keskustan juureva rehevyys ja kohtuullisuuden sanoma kyllä pärjäävät illuusioiden keskellä. Samoin huoltovarmuuden korostaminen tässä mielettömyyksien maailmassa tuo turvaa. 

  

Puolueita ei perusteta silloin, kun ne rekisteröidään, vaan ne perustetaan silloin, kun jäsenet löytävät yhteisen sävelen. Me emme hajota ja hallitse, vaan toimimme yhteisen lipun alla. Emme ole yhden asia liike, koska kapea-alainen toiminta lyö toista korville. Luottamus voi nopeasti haurastua, jos osa jää keskustelun ulkopuolelle tai jos keskustelun laatu sakkaa. Haluan ammentaa kertyneen osaamiseni Keskustan eduksi ja rakentaa verkostomaista toimintakulttuuria keskustaan isojen kysymysten ratkaisemiseksi. 

  

Nuorten kiinnostus Keskustasta on keskeinen haasteemme. Nuorten arvot ja keskustan arvot kävelevät hyvin käsikädessä, mutta nuoret löytävät tiensä muihin puolueisiin ja kun he pakkaantuvat kaupunkeihin koulutuksen ja työpaikkojen perässä niin koko kaupunkikannatuksemme niiaa. Kuinka me saamme luottamuksen nuoreen sukupolveen takaisin? 

  

Kokemukseni mukaan nuoria kiinnostaa politiikka. He ovat viisaita ja haluavat tietää yksiselitteisesti, mitä keskusta ajattelee heille tärkeistä kysymyksistä. Siksi meidän tulee olla selkeitä poliittisessa linjassamme ja olla siellä missä nuoretkin ovat.  

  

Keskustan toiminnan tulee olla motivoivaa ja antaa vapaaehtoisille osallistujille uusia taitoja ja ajatuksia. Tulee jäädä tunne siitä, että toimintaan osallistuminen kasvattaa ajattelemaan. Keskustan tulee kasvattaa arvonsa tuntevia johtajia ja tukea heitä työssään esimerkiksi ohjelmatyön vetäjinä. Keskustalle on tärkeää, että puolueaktiivit voivat hyvin 

  

Keskustan puoluekoneisto on paikoin ruostunut aktiivien vähentyessä. Niin kuin hallitusohjelmassa luvattiin Suomen puolesta, Keskustan tulee antaa lupaus kansalaisille ja jäsenillemme oman politiikkamme uudistamisesta. Meidän tulee jatkaa laajaa tulevaisuustyötä, jossa puoluerakenteita uudistetaan niin, että jäsenten osallisuus kasvaa. Olemme myös ajaneet puoluetoiminnasta aivan liian monet pois. On syytä avata meitä heille, joita Suomen keskustassa ei nyt näy.  

  

On syytä herättää heidän asiantuntijuus puolueen tueksi, jotka uurastavat kuntapolitiikassa, osaavat ammattiyhdistykset läpikotaisin tai pitävät kotikylää tai -korttelia vapaaehtoistyöllä pystyssä. Heille on aika lausua kiitos ja pyytää apua. Me tarvitsemme myös uusia keskustelualustoja esimerkiksi heille, jotka tekevät yötöitä tai asuvat esimerkiksi ulkomailla. Heille, jotka eivät voi osallistua kunnallisjärjestön kokouksiin tai hakea vaaleissa ehdolle. Toiminnan tulee olla luontevaa ja työmäärältään sopivaksi pilkottua kellonajasta riippumatta.  

  

Myös viestintään tarvitaan korjausliike, sillä usein joku muu ehtii jo viestiä saavutuksistamme hallituksessa omanaan ennen kuin Keskusta herää. Keskusta väistää liian usein kuumat kysymykset, kuten keskustelun maahanmuutosta, ilmastosta ja EU:sta. Puoluekokous on paikka vaikuttaa linjoihin, mutta harvat käyttävät sitä. Puoluekokouksen poliittinen keskustelu hukkuu kerta toisensa jälkeen henkilövalintojen jalkoihin, jonka vuoksi keskustelua on viritettävä esimerkiksi piirikierrosten avulla. Aktiivinen puolue menestyy, passiivinen taantuu ja menettää kannatustaan. On hypättävä politiikan mattimyöhäisestä reagoinnista ratkaisujen tekijäksi.