Nuorille tarvitaan työn, osaamisen ja tulevaisuudenuskon budjetti

Keskustan kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Hilkka Kemppi vaatii hallitukselta väkeviä toimia nuorten auttamiseksi. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin nosti Hämeenlinnassa 20.-21.8.2020 pidetyn Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksen avauspuheenvuorossa esille nuorten tulevaisuuspaketin.

 

Kemppi muistutti omassa puheenvuorossaan, että kaikista ikäluokista juuri nuoret ovat työelämässä kärsineet koronasta kaikista rajuimmin. Vielä heinäkuussa alle 25-vuotiaiden palkkasumma oli lähes 15 % pienempi kuin viime vuonna. Alle 34-vuotiaita oli kesäkuussa töissä peräti 55 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

 

– Koronakriisi on vaikuttanut rajusti lasten ja nuorten arkeen kevään päiväkotien ja koulujen sulkemisesta aina harrastusmahdollisuuksien ja kesätyömahdollisuuksien kaventumiseen. Lisäksi monessa perheessä taloudellinen ja henkinen hyvinvointi on koetuksella, kun perheen vanhempien toimeentulo on lomautusten ja työttömyyden vuoksi vaakalaudalla, sanoo Kemppi.

 

Nuorten työmarkkina-aseman vahvistamiseksi tarvitaan sekä välittömiä toimia että pidemmällä aikavälillä vaikuttavia uudistuksia.

 

– Suoraviivainen ja nopeavaikutteinen keino olisi nuoria palkkaavien työnantajien taloudellinen tuki, esimerkiksi työnantajamaksujen väliaikainen keventäminen, kertoo Kemppi.

 

Nykypäivän työelämässä toisen asteen koulutusta vastaava osaaminen on minimivaatimus. Hallituksen on toteutettava lupaamansa oppivelvollisuuden laajentaminen. Toisen asteen maksuttomalla koulutuksella varmistamme sen, että perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta kaikki saavat hyvät lähtökohdat työelämään.

 

– Pidän myös olennaisena, että hallitusneuvotteluissa sovitut lisäykset ammatillisen koulutuksen laatuun toteutetaan. Ammattikoulujen rinnalla pitää satsata myös nuorten oppisopimuskoulukseen. Oppisopimuksesta on tehtävä yhdessä yritysten kanssa aito vaihtoehto myös nuorille osaamisen hankkimiseksi. Tuen lämpimästi puheenjohtaja Kulmunin esittämää Keskustan tavoitetta nuorten oppisopimuskoulutuspaikkojen tuplaamiseksi, sanoo Kemppi.

 

Kemppi pitää nuorten kannalta yhtenä budjettiriihen keskeisenä asian myös Veikkauksen edunsaajien rahoituksen turvaamista. Lukematon määrä liikunnan-, kulttuurin-, nuorisotyön- ja sote-alojen järjestöjä tekee vaikuttavaa ennaltaehkäisevää työtä nuorten parissa. Tämä yhteiskunnallisesti mittaamattoman arvokas ja vahvasti vapaaehtoisuuteen nojaavan toiminnan rahoituksen vakaus on turvattava.

 

– Esimerkiksi Hämeen Setlementti tekee tärkeää työtä nuorten oppisopimuskoulutuksen parissa. Tämä työ on nyt vaakalaudalla, jos rahoituksesta jouduttaisiin leikkaamaan. Tämä olisi onnetonta ja lyhytnäköistä toimintaa, korostaa Kemppi.