Lakialoite etäopetuksen kirjaamisesta perusopetuslakiin pysyvästi 

Keskustan kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Hilkka Kemppi on jättänyt lakialoitteen etäopetuksen kirjaamisesta perusopetuslakiin. Aloitteen on allekirjoittanut 22 kansanedustajaa. Lakialoite on jatkoa hallituksen esitykseen väliaikaisesta etäopetuksen mahdollistamisesta ja Kempin aikaisemmin keväällä jättämään kirjalliseen kysymykseen perusopetuslain päivittämisestä etäopetuksen osalta pysyvästi. 

 

– Haluan kiittää opetusministeriä hyvästä hallituksen esityksestä etäopetuksen sallimiseksi syyslukukaudella Koronan toisen aallon yllättäessä. Näen kuitenkin tarvetta etäopetuksen mahdollistamiseen myös ensi syksyn jälkeen niiden lasten kohdalla, joille osa-aikainen etäopetus tuo apua oppimiseen. Olen jättänyt etäopetuksesta lakialoitteen, joka esittää etäyhteyksillä tapahtuvan opetuksen kirjaamista perusopetuslakiin myös syksyn jälkeen.  Etäopetus poikkeusoloissa on osoittanut, että joustavampia ratkaisuja tarvitaan arjessa. Vaikka perusopetuksen opetussuunnitelmassa on kirjauksia etäyhteyksin tapahtuvasta opetuksesta, puuttuu siltä lainsäädännöllinen pohja. Pysyvä lain muutos selkeyttäisi lasten oikeuksia etäopetukseen silloin, kun se on oppimisen kannalta parempi ratkaisu, Kemppi kuvailee. 

 

Kempin ehdotuksen pohjalta perusopetuslakiin päivitettäisiin etäyhteyksillä tapahtuvan opetuksen järjestämisen perusteet ja sen hyödyntämisestä tukiopetuksessa sekä erityisistä opetusjärjestelyjä vaativassa tilanteessa.  Lakiehdotus huomioi myös yhteishuoltajuustilanteet, joissa etäopetusta voidaan antaa molempiin osoitteisiin huoltajien niin halutessa. 

 

– Aloite lähtee siitä, että lähiopetus on aina ensisijainen vaihtoehto ja etäopetusta on arvioitava aina lapsen paras edellä. Lakimuutos toisi joustavuutta. Etäopetusta voisi hyödyntää nykyisessä opetussuunnitelmassa huomioitujen tilanteiden osalta, kuten kielten opetuksessa. Samalla luotaisiin tarkemmat ohjeistukset erityistilanteisiin, joissa etäopetusta on jo nyt hyödynnetty. Oikeus lähiopetukseen tulee säilyä, Kemppi täsmentää.   

 

Tämän lisäksi perusopetuslakia tulisi Kempin mukaan täydentää uudella pykälällä, joka voidaan ottaa käyttöön tilanteissa, joissa tartuntatautilakia sovelletaan  

– Lain päivittäminen tältä osin on välttämätöntä, sillä tämän kevään Koronakriisiä vastaavia tilanteita voi tulla eteen myös syksyn jälkeen, Kemppi tiivistää.  

 

Aloite luettavissa Eduskunnan sivuilta.