Keskusta ei esitä kaikille ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville kahden vuoden opintoja

Keskusta otti kantaa puoluevaltuustossa koulutuksen arvon puolesta ja nosti kannanotossaan (13.6.2020) esille mahdollisia keinoja työllisyystoimista. Hyvien työllisyyskeinojen joukossa oli nostettu esille ammatillisen koulutuksen tiivistäminen kahteen vuoteen. Kirjauksen voi tulkita niin, että Keskustan linjana olisi ammatillisen tutkinnon tiivistäminen kaikkien opiskelijoiden osalta kahteen vuoteen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, vaan tarkoituksena on mahdollistaa nopeammat opinnot niille, joilla on tarve päästä työelämään normaalia opiskelutahtia nopeammin.

 

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry. on ottanut kantaa korostaen kolmivuotisen ammatillisen koulutuksen merkitystä. Keskusta ei aja kaikkien opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen typistämistä kahteen vuoteen, vaan näkee Oskun tavoin arvon korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisessa ja laadukkaissa opinnoissa.

 

– Kahden vuoden suoritusaikaa ei tule vaatia kaikilta, mutta jatkuvan oppimisen myötä opinnot tulee voida jatkossa suunnitella ilman esteitä kahteen vuoteen mahtuvaksi. Monta kertaa tämä toteutuu jo nykytilanteessa.  Näen, että koko koulutusjärjestelmä tuli saada taipumaan jatkuvan oppimisen tarpeisiin ja mahdollistamaan joustavampia tapoja tutkintojen suorittamiseen, Kemppi tiivistää.