Suomeen tulee nimetä arktisten asioiden ministeri

Sivistysvaliokunta vieraili Rovaniemellä 25.-26.9. ja otti kantaa eduskunnan Twitteristä matkansa aikana Arktisten asioiden ministerivastuun nimeämisen puolesta. Sivistysvaliokunnan jäsen ja kansanedustaja Hilkka Kemppi haluaa korostaa tämän laajan kannanoton merkittävyyttä. Suomeen on nimetty pohjoismaisista yhteistyöstä vastaava ministeri, mutta arktiset asiat ovat unohtuneet laajuudessaan huolimatta. Arktiset asiat olisi myös osoitettava yhden komissaarin vastuulle EU:n uudessa komissiossa.

Hallitusohjelma kuvaa yksimielisesti, että Suomi vahvistaa arktista yhteistyötä. Arktisen alueen merkitys on kasvanut ilmastonmuutoksen, lisääntyvien taloudellisten aktiviteettien, liikenneyhteyksien avautumisen sekä alueen geopoliittisen merkityksen lisääntymisen seurauksena.

– Koko Suomi on arktista aluetta – ei vain Lappi – jonka ymmärrämme helposti arktiseksi. Arktiset asiat alistetaan helposti pohjoismaisen yhteistyön otsikon alle, mutta kyse on pohjoismaista yhteistyötä laajemmasta kokonaisuudesta. Arktisen alueen osaaminen on Suomelle ja EU:lle kriittistä paitsi sosiaalisen koheesion, mutta myös muun muassa aluepolitiikan, ympäristön, turvallisuuden ja elinkeinoelämän kannalta, Kemppi tiivistää.

Hallitus on sitoutunut laatimaan uuden arktisen politiikan strategian, joka ottaa huomioon pitkäjänteisesti Suomen tavoitteet alueella ja tarvittavat toimintaresurssit. Tällä hetkellä valtion hallinnon johtajuus arktisissa asioissa ei ole selkeä ja sitä tulee kirkastaa. Jonkun jo valitun ministerin tehtäviin tulee kuvata arktisten asioiden johtamisvastuu selkeämmin ja osoittaa siihen riittävät resurssit olemassa olevista resursseista.

– Hallitusohjelman kunnianhimoiset kirjaukset eivät toteudu, ellei johtajuutta määritellä. Johtajana voi olla tulevaisuudessa jopa arktinen ministeri. Tällä hallituskaudella hyvä ratkaisu olisi nykyisistä ministereistä koottu ministeriryhmä tai selkeästi nimetty aiheen vastuuministeri. Arktisen pöhinän tulee jatkua myös arktisen neuvoston puheenjohtajakauden jälkeen.