Kiinteistöliiton haastettelu

Päijät-Häme on aito vaihtoehto ruuhkautuneelle pääkaupunkiseudulle. Meidän tulee ottaa uusin tekniikka käyttöömme, jotta saamme lyhennettyä matka-aikoja Helsinkiin ja Tampereelle entisestään. Alueen talous tulee saada kuntoon esimerkiksi investoimalla valtion työpaikkoja Lahteen ja Päijät-Hämeeseen. Kasvukeskuksiin tarvitaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntoja, jotta asuntojen hinnat saadaan kuriin. Valtion rahoitusmalleja on uudistettava niin, että ne kiinnostavat taas edullisten asuntojen tuottajia.

Asumistukijärjestelmää tulee uudistaa sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä seuraavalla hallituskaudella. Asumistuesta on tullut vuokrankorotusautomaatti, joka ohjaa verorahoja alan suurimmille toimijoille tukea tarvitsevan ihmisen sijaan. Asumisen tukemisessa painopistettä on siirrettävä pitkäjänteisesti vuokranmaksun sijaan asuntotuotannon tukemiseen. Tämä helpottaa edullisten asuntojen tuottamista markkinoille, mikä puolestaan vähentää tarvetta yleisen asumistuen hakemiselle.

Vastuullinen kiinteistönhuolto on paras lääke rakennusten pitkään käyttöikään ja kunnosta huolehtimiseen. Rakentamisen laatukysymykset ja vastuusuhteiden selkeyttäminen tulee saada osaksi maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta, jotta ennenaikaisia korjaustarpeita voidaan vähentää. Päijät-Hämeessä mm. koulurakennusten laatuun tulee satsata jo heti rakentamisvaiheessa. Näin ei synny ylimääräistä velkataakkaa. Asuntojen korjauksissa ikääntyvien ja vammaisten korjausavustuksia tulee jatkaa ja laajentaa. Pientaloille tarvitaan avustusta esim energiaremontteihin, joka jouduttaisi siirtymistä öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan. Mikäli kyseessä on kohtuuhintaiset asunnot, pitäisi valtion tukea ARA:n kautta peruskorjausten toteuttamista. Vastaavasti, jos asuntojen korjaaminen ei ole taloudellisesti järkevää, tulisi ARA:n tukea kiinteistöjen purkamista.

Lahden kaupunkisuunnittelun osallisuus- ja vuorovaikutustyö kaupunkilaisten kanssa on mielestäni vaikuttavaa, ja toivon, että se tuo vähitellen kaupunkisuunnitteluun lisää omaleimaisuutta. Keskusta on kasvukykyinen ja suurimmaksi osaksi toimiva myös liikennejärjestelyiden osalta.

Tavoitteet tulee asettaa niin, että ne ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti toteutettavissa ja tarkoituksenmukaisia. Asuminen aiheuttaa päästöistä maailmanlaajuisesti noin kolmanneksen, joten teoilla suuri merkitys. Helpotusta tuovat varmasti esim. valtion tuki taloyhtiöille sähköautojen latausinfraan. Tulisi myös muistaa, että kaikkea ei voi kopioida Helsingistä – meillä on omat tarpeemme ja mahdollisuutemme. Näen hajautetun lähienergian erityisesti Päijät-Hämeen vahvuutena.