Keskustalta parempi malli ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseksi 

 

Keskustan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Hilkka Kemppi ja Hanna-Leena Mattila jättivät Keskustan vastalauseen hallituksen esitykseen työttömyysturvan muutoksista. Hallituksen mallissa ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa leikataan 40 päivän työttömyyden alkamisen jälkeen eikä palkkatuella työskentelevällä olisi oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.  

 

-Tärkeintä on aina se, että työn tekeminen on aina kannattavaa. Keskustalla on oma malli, mikä on hallituksen työttömyysturvaleikkauksia inhimillisempi. Keskustan esittää, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto riippuisi työttömyyttä edeltävän töissä olon kestosta eikä työttömyyden kestosta. Tällöin ennen työttömäksi jäämistä pidempään työelämässä ollut henkilö olisi oikeutettu pidempään ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, kansanedustaja Kemppi kommentoi.  

Keskustan mallissa työttömyysturvaa kertyisi kutakin 5 kuukauden työssäoloa kohden 100 päivää ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskesto olisi 400 päivää.  

Keskusta esittää myös, että kaikilla työntekijöillä olisi oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

 

-Kaikki työlliset ja työnantajat joutuvat maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja, mutta vain työttömyyskassaan kuuluvat työntekijät ovat oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Tämä vaatii korjausta. Keskusta esittää, että samalla jokaisen työntekijän olisi kuuluttava johonkin työttömyyskassaan, kansanedustaja Mattila toteaa.

 

Hallitus tekee muutoksia, joiden seurauksena palkkatuettu työ ei kerryttää jatkossa työssäoloehtoa. Työnantajalle maksettu palkkatuki auttaa työllistämään vaikeasti työllistyviä ja edistää myös heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille. 

 

-Keskusta ei voi hyväksyä hallituksen palkkatuetun työn heikennyksiä. Hallitus romuttaa palkkatuetun työn arvostusta ja asettaa palkkatuettua työtä tekevät ihmiset työpaikoilla muiden työntekijöiden rinnalla eriarvoiseen asemaa. Tätä kritisoidaan vahvasti esimerkiksi kuntien toimesta. Muutos pidentää muutoinkin vaikeammin työllistyvien henkilöiden työttömyysjaksoja ja vesittää kunnilta yhden toimivan työllistämisen työkalun, Kemppi ja Mattila painottavat.