Jokioisten tutkimusnavetan eteneminen on juhlan paikka

Nyt on vihdoin juhlan aika, kun kolme vaalikautta kestänyt työ Jokioisten tutkimusnavetan uusimiseksi on saatu maaliin. Kiitos maa- ja metsätalousministeri Sari Essayh (kd) sopimuksen viimeistelystä ja kiitos myös aikaisempia päätöksiä tehneille ministereille, Jari Lepälle (kesk) ja Antti Kurviselle (kesk) asian edistämisestä. Kovasti työtä on tarvittu myös meiltä kansanedustajilta. Jokioisten navetta on erityisen tärkeä nautatutkimuksen ja sitä kautta maatalouden kilpailukyvyn kannalta. On hienoa, että johtajuus ja osaaminen tässä tutkimuksessa säilyy Hämeessä. 

Tutkimusnavetan lisäksi toivoisin, että ministeri Essayh edistäisi tällä kaudella myös maatilojen sukupolvenvaihdoksia. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin vuonna 2018 yhteensä 470 kappaletta, mutta vuonna 2022 enää 208 kappaletta eli tilojen jatkon kannalta kriittisten vaihdosten määrä on romahtanut yli puolella. Maatalousyrittäjien tulevaisuudennäkymiä ja alkutuotannon houkuttelevuutta on heikentänyt muun muassa tiukentuneet rahoitusvälineet, inflaatio, kaupan ylivalta ja kiristyneet vaatimukset. Tilojen riittävä määrä on kuitenkin edellytys Hämeen huoltovarmuudelle ja turvallisuudelle. 

Uusin tällä viikolla eduskunnassa valtiopäivätoimeni sukupolvenvaihdoksien jouduttamiseksi. Tällä hetkellä kannusteet oikea-aikaisiin ja laadukkaisiin sukupolvenvaihdoksiin ovat olemattomat. Yhtenä ratkaisuna olisi tilasta luopuvan mentorointikorvaus, joka edellyttäisi luopuvan yrittäjän rinnalla kulkemista ja tukea aloittavalle nuorelle. Lisäksi liian tiukasta sukulaissuhdekriteeristä on luovuttava.   

Suomalainen ruoka vaatii puolustajia. Meidän tulee nostaa ruoan omavaraisuutta ja se onnistuu vain kannattavuutta parantamalla.  Ennätystuloksia keräävällä kaupalla on varaa maksaa viljelijälle enemmän. Teimme yli vuosi sitten ministeri Kurvisen johdolla elintarvikemarkkinalain muutokset, joilla kitketään epäterveitä kauppatapoja. Lailla kielletään muun muassa liian pitkät maksuajat, sopimusehtojen yksipuoliset muutokset ja kostotoimet. Tilausten peruutukset viime hetkellä tulivat kielletyiksi. Tätä työtä ja lakipakettia tulee nyt jatkaa väsymättä.