Hilkka Kemppi julkaisi Keskustalle 8 keinoa ryhtiliikkeeseen 

Keskustan istuva varapuheenjohtaja, toisen kauden kansanedustaja Hilkka Kemppi hakee jatkoa Jyväskylän puoluekokouksessa viikonloppuna. Kemppi julkaisi visionsa Keskustan ja Suomen parhaaksi.  

-Olen saanut toimia varapuheenjohtajana reilut puoli vuotta. Sinä aikana olen ollut johtamassa puolueen sote-politiikkaa, kehittänyt puolueen koulutustoimintaa ja kiertänyt kenttää kaksien vaalien edestä. Olen antanut itsestäni paljon ja saanut vahvistusta sille, että tämä puolue nousee. Keskustalla on kaikki potentiaali tarjota vastauksia Suomen keskeisimpiin kysymyksiin väestökriisistä kokonaisvaltaiseen kestävyyteen ja sitä työtä olen valmis jatkamaan puoluejohdossa.  

 

-Reissuvihkossani eli visiossani Suomen ja Keskustan parhaaksi annan ratkaisuja isoimpiin haasteisiin, joista merkittävin on väestökato. Siksi keskustan on oltava perheiden ykköspuolue ja otettava johtajuus maahanmuuttopolitiikassa. Keskustan ei sovi myöskään unohtaa palkansaajia ja rakennettava inhimillisempää työelämää. Keskustan on myös aidosti oltava vaihtoehto kokoomuksen kylmälle talouspolitiikalle, sillä politiikalla ei kasvua synny. Keskustan on peräänkuulutettava kasvutoimia kuten panostuksia inhimilliseen pääomaan.  

 

Kempin reissuvihko tarjoaa ratkaisuja monipaikkaisuuteen, talouden kasvuun ja väestöpolitiikkaan. Politiikan lisäksi visio kiinnittää huomioita keskustalaisten osaamiseen ja puolueen kasvatustehtävään.  

-Haastan puoluetta ottamaan sivistyspolitiikan keskiöön kohti kuntavaaleja. Suomea vaivaa sivistysvaje, joka näkyy muun muassa hallituksen arvovalinnoissa leikata ammatillisesta koulutuksesta, vapaasta sivistystyössä ja jatkuvasta oppimisesta. Keskustan tulee ponnistella hyvinvointierojen tasaamiseksi, sillä köyhyys periytyy edelleen sukupolvelta toiselle. Tässä juuri ammatillisella koulutuksella on iso rooli ja sen mahdollisuuksista tulee huolehtia kaikkialla Suomessa. Koulutustarjonnalla on suuri merkitys, sillä yritykset investoivat ja kasvavat siellä, missä on osaamista ja ammattitaitoista työvoimaa. Koulutuspolitiikan tulee nousta Keskustan linjojen kärkeen niin puolueen sisällä kuin ulospäin. Keskustan on oltava Suomen johtava sivistyspuolue 2030. Sivistyksen arvostus ei nouse Kokoomuksen ja Perussuomalaisten johdolla. 

 Politiikan lisäksi keskustan on toteuttava myös kasvatustehtäväänsä eli kehittää koulutustoimintaansa.