Eduskunnan lapsen puolesta -ryhmä järjestäytyi ja peräänkuuluttaa turvallisuutta luovaa lapsi- ja perhepolitiikkaa 

Eduskunnan Lasten puolesta –ryhmä järjestäytyi tänään 4.4. eduskunnassa. Puheenjohtajana jatkaa Hilkka Kemppi (kesk.), varapuheenjohtajaksi valittiin Sofia Virta (vihr.) sekä ryhmän sihteerinä jatkaa Lastensuojelun Keskusliitto.  Ryhmä on eduskunnan vanhin lapsipolitiikan ryhmä eduskunnassa.  

– Ilo päästä johtamaan eduskunnan vanhinta lapsipolitiikan yhteistyöryhmää. Tämän kansanedustajista, eduskunnan henkilökunnasta ja asiantuntijoista koostuvan ryhmän keskeisimpänä tavoitteena on edistää pitkäjänteisyyttä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa pohjaa lapsi- ja perhepolitiikalle. Tavoitteena on toimia viestinviejänä ja tiedon kokoajana kansanedustajien, valtioneuvoston ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Tempoilun sijaan lapsi- ja perhepolitiikan tulee olla turvallisuutta luovaa, puheenjohtaja Hilkka Kemppi sanoo. 

 

– Kaiken politiikan teon keskiössä tulisi olla turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden edellytysten varmistaminen. On jatkuvasti tehtävä työtä sen eteen, ettei yksikään pieni mieli särkyisi. Siksi on äärettömän tärkeää, että teemme eduskunnassa työtä yhdessä yli puoluerajojen ja asiantuntijoita sekä tutkittua tietoa kuullen. Itselleni syy lähteä politiikkaan oli alunperin juurikin lasten oikeudet, joten on iso ilo ja kunnia toimia ryhmän varapuheenjohtajana upean Hilkan työparina, varapuheenjohtaja Sofia Virta kiteyttää. 

 

Kokouksessa käsiteltiin kansallista lapsistrategiaa sekä YK:n lapsen oikeuksien komitean uusista suosituksista Suomelle. Komitean suosituksissa nousi esille muun muassa yhdenvertaisuuteen, lapsiin kohdistuvan väkivallan, turvapaikanhakijalapsiin sekä lapsia koskevan lainkäyttöön liittyviä toimenpiteitä, jotka olisi kiireellisesti korjattava. Asiantuntijapuheenvuorot käyttivät lapsistrategiasta Johanna Laaja ja Johanna Huovinen sekä ulkoministeriöstä Krista Oinonen ja Satu Sistonen.  

Eduskunnan lapsen puolesta -ryhmä on avoin kaikille lasten ja perheiden asioista kiinnostuneille kansanedustajille, avustajille ja eduskunnan muulle henkilökunnalle. Ryhmän tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien täysimääräistä toteutumista, seurata ja vaikuttaa ajankohtaiseen lapsi- ja perhepolitiikkaan sekä vahvistaa kansallisen lapsistrategian tunnettavuutta.