Kirjallinen kysymys maa- ja metsätalousministerille Jokioisten tutkimusnavetan rakentamisesta

Vuonna 2020 Luonnonvarakeskus (Luke) ilmoitti tekevänsä merkittävän investoinnin maitoketjun tutkimukseen ja rakentavansa uuden tutkimusnavetan Minkiöön Jokioisille. Toukokuussa 2022 Luke kuitenkin tiedotti ottaneensa hankkeelle aikalisän Venäjän hyökkäyssodan myötä kaksinkertaiseksi kohonneiden navetan rakennuskustannusten vuoksi.

– Vaadin hallitusta toimiin Jokioisten navetan rakentamisen loppuun saattamiseksi, kuten suunniteltu on. Uuden navetan rakentamisella on laaja poliittinen ja alueellinen tuki, sillä investointi tärkeä koko luonnonvara-alan tutkimuksen kannalta. Ruoan kannattavuus ja tuotannon kehittäminen edellyttävät laadukasta kotimaista ruokatutkimusta, mihin Jokioisilla uuden navetan myötä pystytään vielä paremmin vastaamaan, Kemppi kommentoi.

 

Kun tieto navetan rakentamisen pysähtymisestä saatiin, käynnistettiin ministeriön, Luken ja alueen toimijoiden vuoropuhelu tutkimusnavettainvestoinnin toteuttamiseksi.

– Toteutuessaan uusi tutkimusnavetta on tärkeä viesti alan yrittäjille maatalouden tulevaisuuden puolesta. Panostamalla alan tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen voimme saada tuotanto-oloistamme parhaimmat edut maatalouden kilpailukyvyn hyödyksi, Kemppi kertoo.

– Toivon maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin tarttuvan toimeen navettainvestoinnin maaliin saattamiseksi. Ministerille osoitetussa kysymyksessä vaadin vastausta siihen, mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta Jokioisten tutkimusnavetan rakentaminen saadaan sovitusti valmiiksi ja miten hallitus varmistaa, että tutkimusnavettaan saadaan myös nykyaikainen tutkimusinfra, Kemppi päättää.