Keskustan kansanedustaja kemppi: lähikoululisä tarvitaan kortteli- ja kyläkoulujen turvaksi

Ylen uutiset nostivat eilen lähikoulujen lakkauttamisen yhdeksi pääuutiseksi. Keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi kiittää mediaa ja järjestöjä, kuten Suomen Kylien työryhmää lähikouluista puhumisesta ja lähikoulujen taloudellisen tuen avauksesta.

 

– Olen itse kunnanvaltuuston puheenjohtajana huomannut, että kortteli- ja kyläkoulujen lakkautuksia perustellaan usein taloudellisin perustein, vaikka tilastot eivät puhu tämän puolesta. Valtakunnallisesti peruskouluja on näivetetty samalla, kun koulutuksen menot kunnissa ovat kasvaneet. Tämä kehitys on katkaistava ja yksi keino siihen on lähikoululisä. Lähikoululisän lisäksi kuntien sisäiset vuokrat tulee huomioida, jotta koulujen lakkauttamisen taloudellinen hyöty voidaan oikeasti laskea. Uusi lähikoululisä tulisi saada koulujärjestelmään jo hallitusneuvotteluissa, Kemppi toteaa.

 

– Lähikoululisä auttaisi myös pääkaupunkiseudun kouluissa, joissa opetuksen ryhmäkoot paisuvat ja koulujen koko haastaa yhteisöllisyyttä. Suuruuden ihannoinnin sijaan tulisi ajatella lapsen oppimista, yhteisöllisyyden muodostumista ja turvallisuutta, Kemppi lisää.

 

Keskusta on julkaissut oman lähikoulumallinsa Lappeenrannan puoluekokouksessa. Peruskoulun lähikoulumalli sisältää toimenpiteitä niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti toteutettavaksi.

 

Lähikoulu ja esimerkiksi oppimista tukevat etäopiskelumahdollisuudet mahdollistavat sen, että lapset voivat keskittyä opiskelemaan ja oppimaan matkustamisen sijaan.

 

– Lähikouluihin liittyy myös pedagogisia onnistumisia kuten yhdysluokkapedagogiikka, jonka avulla voidaan tukea nykyistä paremmin mm. erityislahjakkaita lapsia ja nuoria. Eri ikäisten lasten sovittaminen samaan opetustilanteissa vaatii opettajilta ammattitaitoa, jota tulisi kouluttaa kaiken kokoisia kouluja ajatellen.

 

Huolta herättää myös toisen asteen tilanne. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan lukiokoulutuksen alueellisen saatavuuden heikentäminen vaikuttaa ennen kaikkea nuorten koulutusalavalintaan, kun taas ammatillisen koulutuksen tarjonnan supistamisella voi olla merkitystä myös sekä toisen asteen tutkinnon suorittamistodennäköisyyteen että valmistumiseen käytettyyn aikaan. Koulutuksen keskittämiselle tulee tehdä stoppi ja joustavia ratkaisuja tarvitaan myös toiselle asteelle. Keskusta on esittänyt tähän yhtenä ratkaisuna toisen asteen lähikoulumallia.