Nostimme Itä-Hämeen ja Padasjoen yritystukia

Hallitus on tänään tehnyt päätöksen, jonka myötä Päijät-Hämeen pohjoiset kunnat Heinola, Hartola, Sysmä ja Padasjoki nousevat korotettujen aluetukien piiriin. Aluetuella pyritään tasaamaan alueiden kehittyneisyyseroja sekä tukemaan alueiden positiivista kehitystä.

– Päätös on aluepolitiikan riemuvoitto. Kiitos elinkeinoministeri Mika Lintilälle tästä isosta päätöksestä. Päätös tarkoittaa sitä, että yritykset voivat saada näillä alueilla investointeihinsa korkeamman EU-tuen. Tämä on merkittävin edunvalvonnallinen saavutus Itä-Hämeeseen sitten VT4 investointirahojen, kansanedustaja Kemppi kommentoi.

Tukialueita määriteltäessä on otettu huomioon erityisesti alueen bruttokansantuote ja työttömyysaste. Korkeamman investointituen tukialueita koskeva päätös on voimassa vuoteen 2027 asti.

– Tarvitsemme maakunnan reuna-alueiden elinvoiman kehittämiseksi myös uusia avauksia. Tällaisia voivat olla aluetukien lisäksi esimerkiksi vesistömatkailun kehittäminen Kymijoen ja Saimaan suuntaan. Matkailun lisäksi tämä hyödyttäisi myös logistiikkaa. Padasjoen elinvoimaa edistää myös muun muassa 24-tien kunnianhimoinen kehittäminen, jonka jouduttamiseksi olen johtanut kolmen maakuntaliiton yhteistä työryhmää, Hilkka Kemppi päättää.