Historiallinen työvoimapommi uhkaa huoltovarmuutta

Hämeen vaalipiirin alueella sata alaa kärsii akuutista työvoimapulasta. Tämä käy ilmi tuoreesta ammattibarometrista.  Tilanne on historiallisen haastava ja vaikeuttaa paitsi yritysten ja julkisen sektorin kasvua, mutta myös yritysten toimintaa ja esimerkiksi laadukasta sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä palveluiden saatavuutta.

 

  • Olen huolissani osaajapulan myötä myös Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen huoltovarmuudesta. Sosiaali- ja terveysalan toiminta ja erityisesti ruoan- sekä energian tuotanto tulisi turvata myös osaajien osalta. Tällä hetkellä esimerkiksi mekaanisen puualan tai hoitotyön aloituspaikkoja on oppilaitoksissa jo vaikea saada täytettyä. Näiden alojen kiinnostavuuden nostamiseksi tarvitaan kansallinen suunnitelma yhdessä koulutuksen järjestäjien, työ- ja elinkeinotoimistojen, maakuntien liittojen ja yritysten kanssa.  Myös työperäisen maahanmuuton hankkeita on joudutettava. Osaajapulaan vastaaminen on nyt akuuttia. Kiitos ammattibarometrin tekijöille ajankohtaisesta tutkimuksesta, Kemppi toteaa.

 

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueiden houkuttelevuuteen tulee panostaa. Maakunnat tarvitsevat sekä pito- että vetovoimaa, jotta riittävä määrä osaajia saadaan houkuteltua alueelle. Panostuksia työkyvyn ylläpitoon, kuntoutukseen sekä työllistymistä edistävään monialaiseen TYP-toimintaan tarvitaan entisestään.

 

  • Huolta lisää myös kuluneet koronavuodet. Oppilaitosten pitkät etäopetusjaksot ovat voineet johtaa siihen, että monet opiskelijat ovat päättäneet jättää muuttamatta opiskelupaikkakunnalleen. Tämä vaikeuttaa muualta opiskelemaan tulleiden kiinnittymistä Päijät- ja Kanta-Hämeen alueelle. Tämä tulee entisestään pahentamaan alueen osaajapulaa tulevina vuosina, Kemppi päättää.