Kumipyöräliikennettä ja maataloutta auttava paketti tulee tarpeeseen

Hallitus pääsi sopuun energian kovaa hinnannousua pehmentävästä paketista, joka sisältää kolme isompaa täsmätoimea:  työmatkatukivähennystä korotetaan, ammattidiesel otetaan käyttöön ja maatalouden kiinteistövero poistetaan vuodelle 2022.

 

Työssäkäynnin tulee olla aina kannattavaa ja sitä tukeaksemme tuemme työssä käyviä suomalaisia työmatkavähennyksen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan vuoden 2022 verotuksessa 7.000 eurosta 8.400 euroon ja kilometrikohtaista vähennystä korotetaan säätämällä sen määräksi 30 senttiä kilometriltä. Tämä tasaa polttoaineen hinnannousun aiheuttamia kohtuuttomia kustannuksia niille, joille auto on ainoa mahdollisuus kulkea töihin.

 

Ammattidieselin käyttöönotolla taas yritetään pelastaa suomalainen kuljetusala. Valmistelun kuluessa tullaan arvioimaan toteutetaanko ammattidiesel nykyjärjestelmän pohjalta vaiko siten, että dieselin suora verotuki poistettaisiin ja ammattiliikenteessä käytettävästä dieselöljystä maksettaisiin takautuvasti palautusta. Toteutustapa riippuu EU-neuvotteluista. Joka tapauksessa kumipyöräliikennettä tarvitaan pitkien etäisyyksien Suomessa ja esimerkiksi puun kysyntä on lisännyt logistiikan tarvetta vain entisestään. Siksi ajan ammattidieselistä pysyvää ratkaisua.

 

Nämä ovat täsmätoimia akuuttiin tilanteeseen. Paras lopputulos olisi tietenkin se, että polttoaineiden hintoja saataisiin laskettua kaikille. Sen toteuttaminen on kuitenkin markkinaehtoisessa mallissa niin vaikeaa, että päätyisimme keskustelemaan veronkorotuksista. Tälläkin hetkellä polttoaineen hinnassa voi olla markkinoiden armoilla 30 sentin ero litraa kohden sillä perusteella, mikä yritys kerää tuoton. Esimerkiksi 20 sentin kompensointi litraa kohden tarkoittaisi veronmaksajille 800 miljoonan kuluja ilman mitään takeita siitä, että litrahinta laskisi bensapumpulla. Yhtälö tältä osin on kestämätön.

 

Pidän tärkeänä, että hallitus edelleen etsii muita tapoja pehmentää tätä kohtuutonta polttoaineiden ja energian hinnan nousua myös työelämän ulkopuolella oleville pienituloisille ja eläkeläisille. Olen myös vahvasti sitä mieltä, että tarvitsemme Suomeen liikenteen verotuksen kokonaisuudistuksen niin, että kulut eivät kasaannu vain heille, jotka ajavat pitkiä matkoja. Sote-uudistuksen tultua vihdoin valmiiksi, liikenteen uudistuksen pitää olla seuraavan hallituksen kärkitavoite.

 

Hallitus toteuttaa myös keskustan pitkään ajaman kiinteistöveron vapautuksen maatalouden talousrakennuksille kannattavuuden parantamiseksi. Tämä tarkoittaa alasta riippuen jopa kymmenen tuhannen tilakohtaista kompensointia. Kiinteistöveron poiston saaminen pysyväksi ratkaisuksi olisi tärkeää. Maatalouden, alkutuotannon ja elintarvikeketjun kokonaistilanne on vaikea ja ala on kriittinen Suomen huoltovarmuuden kannalta. Jokainen meistä tarvitsee puhdasta ruokaa. Myös muita toimia valmistellaan maatalouden tulo- ja kannattavuuskehityksen parantamiseksi.

 

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa ja Itä-Hämeessä 22.2.2022.