Kumipyöräliikennettä ja maataloutta auttava paketti tulee tarpeeseen

Hallitus pääsi sopuun energian kovaa hinnannousua pehmentävästä paketista.  Kansanedustaja Hilkka Kemppi (Kesk.) kiirehti kiittämään täsmätoimien kolmen kärkeä. Työmatkatukivähennystä korotetaan, ammattidiesel otetaan käyttöön ja maatalouden kiinteistövero poistetaan vuodelle 2022.

 

 

Korkea polttoaineiden hinta on herättänyt keskustelua. Nyt liikkumisen kustannuksia helpotetaan. Kemppi jätti helmikuun alussa kirjallisen kysymyksen ammattidieselin käyttöönotosta yhdessä viiden keskustan kansanedustajan kanssa. Polttoaineiden kustannusten ennakoimaton kasvu heikentää kuljetusyritysten kilpailukykyä.

 

 

  • Haluan kiittää valtiovarainministeri Saarikkoa nopeasta toiminnasta liikenteen kustannusten kohtuullistamiseksi. On hyvä, että liikkumisen kohtuuton hinta on otettu tosissaan. Työnteon kannattavuutta ja kuljetusyritysten kilpailukykyä parantava paketti on kriittinen apu energian hinnan nousuun. Näistä ammattidieselin käyttöönotto on myös toivottavasti pysyväksi jäävä saavutus. Ammattidieselin käyttöönotolla yritetään pelastaa suomalainen kuljetusala. Kumipyöräliikennettä tarvitaan pitkien etäisyyksien Suomessa ja esimerkiksi puun kysyntä on lisännyt logistiikan tarvetta vain entisestään, Kemppi kuvailee.

 

 

  • Paras tilanne olisi tietenkin se, että polttoaineiden hintoja saataisiin laskettua kaikille. Sen toteuttaminen on kuitenkin markkinaehtoisessa mallissa niin vaikeaa, että päätyisimme keskustelemaan hyvin pian veronkorotuksista. Tälläkin hetkellä polttoaineen hinnassa voi olla markkinoiden armoilla 30 sentin ero litraa kohden sillä perusteella, mikä yritys kerää tuoton. Esimerkiksi 20 sentin kompensointi litraa kohden tarkoittaisi veronmaksajille 800 miljoonan kuluja ilman mitään takeita siitä, että litrahinta laskisi. Yhtälö tältä osin on kestämätön. Nyt lähdetään siitä, että liikkumisen kustannuksia kompensoidaan kohdennetusti ammattiliikenteelle ammattidieselin avulla ja työssä käyviä suomalaisia tuetaan työmatkavähennyksen avulla. Työnteon tulee aina olla kannattavaa. Pidän kuitenkin tärkeänä, että hallitus edelleen etsii tapoja pehmentää tätä kohtuuttomalta tuntuvaa polttoaineiden ja energian hinnan nousua myös työelämän ulkopuolella oleville pienituloisille ja eläkeläisille, Kemppi  kertoo.

 

 

  • Liikenteen kustannusten tiputtaminen ei ole helppo tehtävä. Siksi yksikään puolue ei ole vielä täysin onnistunut siinä. Me tarvitsemme Suomeen liikenteen verotuksen kokonaisuudistuksen niin, että kulut eivät kasaannu vain heille, jotka ajavat pitkiä matkoja, Kemppi lisää.

 

 

Hallitus toteuttaa myös keskustan pitkään ajaman kiinteistöveron vapautuksen maatalouden tuotantorakennuksille maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.

 

 

  • Maatalouden, alkutuotannon ja elintarvikeketjun kokonaistilanne on vaikea. Sen osalta hallitus helpottaa tätä kokonaisuutta nyt kiinteistöveron väliaikaisella poistolla. Tämä on vähintä, mitä voimme tehdä. Kiinteistöveron poiston saaminen pysyväksi ratkaisuksi olisi tärkeää, sillä maatalouden kannattavuuskriisi ei mene muutamassa vuodessa ohitse. Toisaalta tämän toimen läpi vieminen Euroopan Unionin tahdosta huolimatta ansaitsee erityisen kiitoksen hallitukselle, Kemppi päättää.