Allekirjoitin kirjallisen kysymyksen ammattidieselin käyttöönotosta kotimaiselle ammattiliikenteelle

Jätimme yhdessä keskustalaisten kansanedustajien Tuomas Kettusen, Pekka Aittakummun, Joonas Köntän ja Hannu Hoskosen kanssa kirjallisen kysymyksen ammattidieselin käyttöönotosta kotimaiselle ammattiliikenteelle. Voit lukea kysymyksen alta.

Kirjallinen kysymys ammattidieselin käyttöönotosta kotimaiselle ammattiliikenteelle

Eduskunnan puhemiehelle

 

Dieselin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana peräti 29 senttiä litralta. Dieselin kokonaishinta on kohtuuton ajatellen suomalaista tavaraliikennettä. Vuodenvaihteessa lisähaastetta on tuonut kiristynyt jakeluvelvoite, jonka myötä hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra.

 

Dieselin hinta on viimeisen vuoden aikana joulukuun 2021 loppuun mennessä noussut 21 prosenttia ja peräti 29 senttiä litralta. Dieselin hinta on nostanut kuljetuskustannuksia Suomessa noin 380 miljoonaa euroa vuositasolla. Jo tämä kustannuslisä on valtavan suuri ja se heikentää suomalaisten kuljetusyritysten toimintamahdollisuuksia sekä heikentää maamme kustannuskilpailukykyä.

 

Heti vuoden 2022 alussa dieselin hinta nousi voimakkaasti, kun voimaan tullut biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen kasvu näkyy suoraan dieselin pumppuhinnoissa.

 

Kiristynyt jakeluvelvoite velvoittaa polttoaineyhtiöitä lisäämään aiempaa enemmän kalliimpaa uusiutuvaa raaka-ainetta liikennepolttoaineisiin. Vuoden vaihteessa tapahtunut hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra.

 

Hallitusohjelmassa mainittu ammattidiesel on saatava valmisteluun. Muun muassa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on vaatinut, että tässä tilanteessa hallitus aloittaa hallitusohjelmassakin viitatun ammattidieseljärjestelmän valmistelun ja tekee päätökset pikaisesti.

 

Nyt käsillä olevaan hintakriisiin ja kuljetuskustannusten pidempiaikaiseen hillitsemiseen on Suomessa otettava käyttöön ammattidiesel. Tällöin EU:n energiaverodirektiivissä säädetyn mekanismin mukaisesti kuorma- ja linja-autoissa käytettävää dieseliä verotetaan muissa ajoneuvoissa käytettävää kevyemmin. Kuljetusyritykset saavat tankkaamansa dieselin polttoaineverosta palautusta. Järjestelmä on käytössä yhdeksässä EU-maassa.

 

Polttoaineen hinnan kehitys on osoitus siitä, kuinka arvaamattomia vaikutuksia päätöksillä on. Uusista polttoaineen hintoja nostavista ratkaisuista täytyy pidättäytyä.

 

Alan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi tulee valtiovarainministeriön valmistella hallitusohjelmassakin viitatun ammattidieselin käyttömahdollisuus turvataksi suomalainen kuljetusala.

 

Hallitusohjelmassa mainitaan: ”Jos liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan, ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään.” Tilanne on kestämätön kuljetusalalla korkean dieselin hinnan vuoksi. Tässä tilanteessa kaikki erilaiset diesellaadut valmistustavasta riippumatta pitää saada ammattidieselin nimikkeen alle.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mihin toimiin hallitus ryhtyy hallitusohjelman mukaisesti, että raskaan liikenteen ammattidiesel otetaan mahdollisimman nopeasti käyttöön kotimaiselle ammattiliikenteelle?